Zoek in de site...

Discoursanalyse aardgaswinning Groningen

Discoursanalyse

Alexander van Kessel, Jan Willem Brouwer, Jonne Harmsma, Lennert Savenije en Lennart Steenbergen hebben uit naam van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis bijgedragen aan het enquêterapport over de aardgaswinning in Groningen. Op verzoek van de Tweede Kamer onderzochten zij de verschillende ‘vertogen’ die een rol speelden tijdens de geschiedenis van de gaswinning (1959-2022). Daarbij kwamen de volgende vragen aan de orde: Hoe zijn de voornaamste ontwikkelingen en kantelmomenten in het aardgasdossier ervaren – zowel nationaal als in het Noorden? Welke sentimenten hadden de overhand en hoe ontwikkelden zich die? Hoe reageerden politiek en bestuur daar weer op? Welke ‘frames’ en welke taal domineerden? Wat was de rol van klokkenluiders?

Presentatie

Vrijdag 24 februari 2023 presenteerde de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen haar eindrapport, met daarin deze discoursanalyse. De presentatie vond plaats in boerderij De Diek’n in Zeerijp, in het aardbevingsgebied. Commissievoorzitter Tom van der Lee gaf een toelichting op de bevindingen van de enquêtecommissie. Kamervoorzitter Vera Bergkamp nam het rapport namens de Tweede Kamer in ontvangst.

Resultaten

Het onderzoeksrapport is hier te vinden.