Zoek in de site...

Evaluatie hoofdstuk 7 grondwet

Op 8 juni 2010 vond de aanbieding plaats van het rapport Constitutionele normen en decentralisatie. Een evaluatie van Hoofdstuk 7 Grondwet (pdf, 1,4 MB).

Directe aanleiding voor dit onderzoek was een toezegging van minister Ter Horst aan de Eerste Kamer tijdens het debat over de deconstitutionalisering van het voorzitterschap van de gemeenteraad en provinciale staten.

Aan dit onderzoek werkten mee:

Vaksectie Staatsrecht van de Radboud Universiteit Nijmegen:

  • Prof.mr. P.P.T. Bovend’Eert hoogleraar staatsrecht
  • Mr. J.L.W. Broeksteeg universitair hoofddocent staatsrecht
  • Mr. D.E. Bunschoten senior docent staatsrecht
  • Mw.mr. M.A.D.W. de Jong universitair hoofddocent staatsrecht


Vakgroep Staatsrecht en Internationaal Recht van de Rijksuniversiteit Groningen:

  • Prof.mr. D.J. Elzinga hoogleraar staatsrecht
  • Mr. H.G. Warmelink universitair hoofddocent staatsrecht


Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen:

  • Dr. M. Herweijer universitair docent bestuurskunde


Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen:

  • Mr.dr. J.C.F.J. van Merriënboer Onderzoeker parlementaire geschiedenis