Zoek in de site...

Evaluatie van de kabinetsformatie 2012

Op 9 december 2014 werd het eindrapport 'evaluatie van de kabinetsformatie 2012' (pdf, 332 kB) gepresenteerd in de Tweede Kamer. De Nijmeegse wetenschappers Paul Bovend'Eert, Carla van Baalen en Alexander van Kessel hebben in opdracht van de Tweede Kamer de formatie van 2012 geëvalueerd. Bij die formatie nam de Tweede Kamer voor het eerst het voortouw.

Zij hebben bekeken of de nieuwe wijze van formeren, zonder een rol van het staatshoofd, een vervolg moet krijgen. Met name de vraag of voldoende rekening is gehouden met het ontbreken van een meerderheid in de Senaat voor het kabinet-Rutte II is een belangrijk aspect. De onderzoekers voerden daartoe gesprekken met alle hoofdrolspelers, onder wie de informateurs Henk Kamp en Wouter Bos.