Zoek in de site...

Evaluatie Verdrag van Lissabon

Op woensdag 3 december 2014 werd het rapport Evaluatie Verdrag Lissabon gepresenteerd in de Tweede Kamer. Dit rapport van de Radboud Universiteit in Nijmegen werd uitgevoerd in opdracht van de Tweede Kamer. Het rapport werd aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg, aangeboden in het kader van 'vijf jaar na Lissabon'.

Het eindrapport, getiteld ‘Gericht op Europa: nationale parlementaire controle op Europese besluitvorming na het Verdrag van Lissabon' (pdf, 2,8 MB) stelt dat De Tweede Kamer sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voortvarend aan de slag is gegaan met de extra mogelijkheden die het verdrag biedt voor nationale parlementen om nieuwe wetgevende voorstellen van de Europese Commissie te toetsen. Dit heeft ertoe geleid dat de aandacht in nationale parlementen voor Europese regelgeving is toegenomen. Ook zijn ze beter zichtbaar op Europees niveau. De concrete invloed op de Europese besluitvorming is de afgelopen vijf jaar echter zeer beperkt geweest. Op Europees niveau spelen nog veel andere overwegingen een rol.

Het onderzoeksteam heeft door heel Europa gesprekken gevoerd met parlementariërs en hun staf, op zoek naar voorbeelden van parlementaire activiteit na ‘Lissabon’. Het doel was om aanbevelingen te formuleren voor de Tweede Kamer, met het oog op het versterken van grip op de Europese besluitvorming. Het rapport ‘Gericht op Europa’ mondde uit in drie aanbevelingen: wees selectief, werk samen, en vereenvoudig bestaande instrumenten.

Het onderzoeksteam bestond uit de volgende leden:

- Dr. Ellen Mastenbroek (Bestuurskunde RU Nijmegen, coördinator)

- Prof. Dr. Carla van Baalen en Dr. Hilde Reiding (Centrum voor Parlementaire Geschiedenis RU Nijmegen)

- Prof. Mr. Paul Bovend’Eert (Staatsrecht, RU Nijmegen)

- Nora Dörrenbächer, MSc (Economie, RU Nijmegen)

- Dr. Wim van Meurs (Politieke Geschiedenis, RU Nijmegen)

- Prof. Dr. Christine Neuhold (Politicologie, Universiteit Maastricht)

- Prof. Mr. Henri de Waele (Internationaal en Europees Recht, RU Nijmegen)

- Dr. Pieter Zwaan (Bestuurskunde, RU Nijmegen)

Van het rapport is ook een Engelse versie verschenen: