Over het CPG

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) is een toonaangevend instituut dat wetenschappelijk onderzoek doet naar de parlementaire geschiedenis van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Het CPG heeft als doel om de kennis en het begrip van het politieke verleden van Nederland te bevorderen. Behalve wetenschappelijk onderzoek verzorgt het CPG onderwijs in de parlementaire geschiedenis en staat het veelvuldig de pers te woord over de achtergronden van actuele politieke kwesties.

Direct naar

Doelstelling CPG

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis doet wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de parlementaire geschiedenis van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Tot de kerntaken van het CPG behoort de publicatie van de serie Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945, die in het vakgebied geldt als standaardliteratuur. Met het onderzoek 'Jaarboek Parlementaire Geschiedenis' wil het CPG in zo breed mogelijke kring belangstelling wekken voor de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Het Jaarboek bevat wetenschappelijke en opiniërende artikelen, veelal naar aanleiding van actuele thema's of gebeurtenissen, alsmede boekbesprekingen, een kroniek van het afgelopen parlementaire jaar, egodocumenten en herinneringen aan onlangs overleden prominente politici. Het CPG specialiseert zich daarnaast in het genre van de politieke biografie. Behalve wetenschappelijk onderzoek, verzorgt het CPG ook onderwijs in de parlementaire geschiedenis en staat het veelvuldig de pers te woord over de achtergronden van actuele politieke kwesties.

Samenwerkingen

Het CPG is één van de vijf initiatiefnemers van het Montesquieu Instituut, is aangesloten bij de Research School Political History, participeert in de Hotspot Sustainable Democracy en is een medeoprichter van het European Information and Research Network on Parliamentary History (EuParl.net).

Bestuurlijke organisatie

In 1971 richtte prof.mr. F.J.F.M. Duynstee het CPG op. Het CPG was aanvankelijk ondergebracht bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Vanaf 1986 werden de kosten van het CPG gezamenlijk gedragen door de Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen en de in dat jaar opgerichte Stichting Parlementaire Geschiedenis. De Wetenschappelijke Raad, bestaande uit vier leden, door de beide stichtingen benoemd, heeft de taak bij te dragen aan de vormgeving van het wetenschappelijk beleid. Sinds 1 januari 1997 maakt het CPG deel uit van de Faculteit der Letteren.

Stichting Parlementaire Geschiedenis

Het bestuur van de Stichting Parlementaire Geschiedenis is als volgt samengesteld:

  • mr.drs. I.K. van Engelshoven, voorzitter 
  • dr. R.S. Zwart, secretaris/penningmeester
  • Mr. M.H. Bikker, voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de CU, lid
  • P. Rosenmöller, voorzitter van de Eerste Kamerfractie van GroenLinks, lid
  • Mr.drs. J.N. van Vroonhoven, lid van de Tweede Kamerfractie van NSC, lid

 

Wetenschappelijke Raad

De Wetenschappelijke Raad is als volgt samengesteld:

  • Prof. mr. P.P.T. Bovend'Eert, hoogleraar staatsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen, voorzitter
  • Prof. dr. C.T. van Ham, hoogleraar Empirische Politicologie, Radboud Universiteit Nijmegen, lid
  • Prof. dr. R.A. Koole, hoogleraar politicologie, in het bijzonder m.b.t. de Nederlandse politiek en haar institutionele ontwikkeling, Universiteit Leiden, lid
  • Prof. dr. W.P. van Meurs, hoogleraar politieke geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen, lid
  • Prof. dr. G. Voerman, directeur Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, hoogleraar Ontwikkeling en functioneren van het Nederlandse en Europese partijstelsel, Rijksuniversiteit Groningen, lid

Jaarrekening en -verslagen

Onderwijs

Regelmatig verzorgen CPG-medewerkers onderwijs. Te denken valt onder andere aan colleges binnen de bachelor- en masteropleiding Geschiedenis van de Radboud Universiteit, met name bij de multidisciplinaire eenjarige masterspecialisatie Politiek & Parlement. Daarnaast biedt het CPG studenten de mogelijkheid tot het lopen van een stage. Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij de stagecoördinator Alexander van Kessel.

Masterspecialisatie Politiek & Parlement

Logo CPG

Contact

Bezoekadres

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis
Erasmusplein 1
6525 HT Nijmegen

Postadres

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen

(024) 361 24 63