Zoek in de site...

Jaarboeken Parlementaire Geschiedenis

Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis wil in zo breed mogelijke kring belangstelling wekken voor de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Het probeert dit te bereiken door naast wetenschappelijke ook opiniërende artikelen op te nemen, alsmede boekbesprekingen, een kroniek van het afgelopen parlementaire jaar, egodocumenten en herinneringen aan onlangs overleden prominente politici.

Actuele thema’s of gebeurtenissen liggen vaak ten grondslag aan de onderwerpskeuze van de historische artikelen. In het Jaarboek komen niet alleen wetenschappers aan het woord, maar ook journalisten en (oud-)politici. In alle bijdragen is het Nederlandse parlement in een nabij of ver verleden uitgangspunt van beschouwing; zijn positie en handelen sinds de invoering van het parlementair stelsel in 1848 staat steeds centraal.

De redactie van het Jaarboek wordt momenteel gevormd door:

  • Wilma Borgman (politiek verslaggever NOS)
  • Alexander van Kessel (CPG)
  • Jan Ramakers (voormalig medewerker CPG)
  • Diederik Smit (Universiteit Leiden)
  • Lennart Steenbergen (CPG)