Zoek in de site...

Jaarboek 2002 Nieuwkomers in de politiek

jaarboek202002

lijn kort

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2002
Nieuwkomers in de politiek
Redactie: Carla van Baalen, Willem Breedveld, Jan Willem Brouwer, Peter van Griensven, Jan Ramakers, Ineke SeckerInhoudsopgave (pdf, 73 kB)

Downloaden (pdf, 7,2 MB)

lijn 1px kort

Het thema van het Jaarboek 2002 is 'Nieuwkomers in de politiek'. Toen de redactie in december 2001 dit onderwerp koos, was reeds te verwachten dat dit een actueel onderwerp zou worden. Leefbaar Nederland, een nieuwe partij, stond onder aanvoering van Pim Fortuyn op dat moment in de peilingen reeds op twaalf zetels. Maar dat de Nederlandse politiek in het verkiezingsjaar 2002 door nieuwkomers zó op zijn kop zou worden gezet, was toen natuurlijk nog niet te voorzien.

In het openingsartikel schetst de politicoloog Paul Lucardie het verschijnsel ‘nieuwe politieke partijen' als zodanig en tracht hij tevens een verklaring te geven voor hun ontstaan. De politicoloog Jos de Beus gaat in op de vaak tegengestelde verwachtingen die partijen en allochtone nieuwkomers in die partijen hebben. De historicus Koen Vossen schrijft over de opkomst (en ondergang) van nieuwe partijen tijdens het interbellum en de politicoloog Marco Schikhof neemt de Werdeqanq van DS'70 onder de loep. Politiek commentator Willem Breedveld en historica Anne Bos onderzoeken de grote verwarring die de opmars van Pim Fortuyn in de politiek en bij de media teweegbracht. Van Fortuyn is tevens het egodocument van dit jaar.

D66-oprichter Hans van Mierlo blikt in een spraakmakend interview terug op de spectaculaire intrede die zijn partij eens maakte in de Nederlandse politiek. Rob van Gijzel reflecteert in een ander interview op zijn vertrek uit de Tweede Kamer en op zijn relatie met fractievoorzitter Ad Melkert.

Verder in het Jaarboek 2002: een artikel over gezinspolitiek in het eerste decennium na de Tweede Wereldoorlog, een beschouwing over de machtsstrijd binnen de VVD aan het begin van de jaren zestig en een analyse van het rampzalige optreden van Joop den Uyl in het tweede kabinet-Van Agt, onder meer op basis van de notulen van de ministerraad.Ten slotte zijn diverse boekbesprekingen opgenomen, waaronder een van de econoom Arie van der Zwan die verschillende publicaties over ‘Paars' onder de loep neemt en een recensieartikel van Rutger Zwart over de geschiedenis van de ARP.

ISBN 90 12 09574 3
ISSN 1566-5054
Paperback
Geïllustreerd
201 pag.