Zoek in de site...

Jaarboek 2003 Emotie in de politiek

jaarboek parlementaire geschiedenis 2003

lijn kort

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2003
Emotie in de politiek
Redactie: Carla van Baalen, Willem Breedveld, Jan Willem Brouwer, Peter van Griensven, Jan Ramakers, Ineke SeckerInhoudsopgave (pdf, 65 kB)

Downloaden (pdf, 6,9 MB)

lijn 1px kort

Het thema van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2003 is: Emotie in de politiek. Remieg Aerts schetst in een overzichtsartikel de rol die emoties in de politiek speelden in de periode 1848 tot heden; in welke tijdvakken beheerste ‘de emotie’ de politiek en in welke voerde juist ‘de ratio’ de boventoon? J.Th.J. van den Berg blikt terug op het emotievolle jaar 2002 en tracht een eerste verklaring te vinden voor het annus horribilis; Rudy B. Andeweg en Jacques Thomassen stellen de vraag of de gebeurtenissen van dat jaar te voorspellen waren geweest. Het thema wordt verder uitgewerkt aan de hand van een viertal emotievolle casussen: asielpolitiek, antipapisme, verboden taalgebruik en huilende politici. 
De twee egodocumenten belichten een onderwerp dat als geen ander in de Nederlandse politiek emoties heeft losgemaakt: de gratiëring van oorlogsmisdadigers. De documenten zijn van de hand van twee oud-ministers van Justitie, Struycken en Van Agt.
Rob Visser, van 1983 tot 2003 werkzaam bij het kabinet van de minister-president, geeft een kijkje in de keuken van de ministerraad; hij schrijft over de vergaderingen van de raad en over de waarde van de notulen voor historisch onderzoek.
Wouter Bos blikt in een interview terug op het voor hem wel zeer turbulent verlopen parlementaire jaar 2002-2003: van gewoon Kamerlid voor de Partij van de Arbeid tot partijleider; van verkiezingsoverwinnaar via een mislukte kabinetsformatie naar oppositieleider.
In het Jaarboek verder nog de parlementaire kroniek 2002-2003; herinneringen aan Piet Dankert, Bart Verbrugh, Joseph Luns en Huub Franssen en diverse boekbesprekingen.

ISBN 90 12 09574 3
ISSN 1566-5054
Paperback
Geïllustreerd
204 pag.