Zoek in de site...

Jaarboek 2004 Het democratisch ideaal

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2004

lijn kort

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2004
Het democratisch ideaal
Redactie: Carla van Baalen, Willem Breedveld, Peter van Griensven, Peter van der Heiden, Jan Ramakers, Ineke SeckerInhoudsopgave (pdf, 60 kB)

Downloaden (pdf, 6,6 MB)

lijn 1px kort

Het thema van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2004 is de worsteling met het democratisch ideaal. Hoewel het een vanzelfsprekend verschijnsel lijkt, staat het democratisch ideaal op verschillende niveaus voortdurend ter discussie. In een overzichtsartikel bespreekt historicus James Kennedy de kritiek op de (parlementaire) democratie in de jaren twintig, zestig en negentig van de twintigste eeuw. Henk Termeer onderzoekt de denkbeelden over de vernieuwing van de democratie die leefden bij de (oud-)illegaliteit rond het einde van de Tweede Wereldoorlog. In een essay bepleit de oud-PvdA-politicus Thijs Woltgens onder andere het herstel van het primaat van de politiek en zijn geestverwant Jan Pronk onderwerpt het functioneren van de hedendaagse democratie aan een kritische beschouwing. Verder bevat het Jaarboek een egodocument dat onthult hoe de pers aan banden werd gelegd tijdens de Greet Hofmansaffaire.

ISBN 90 12 09975 7
ISSN 1566-5054
Paperback
Geïllustreerd
189 pag.