Zoek in de site...

Jaarboek 2005 God in de Nederlandse politiek

jaarboek parlementaire geschiedenis 2005

lijn kort

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2005
God in de Nederlandse politiek
Redactie: Carla van Baalen, Anne Bos, Willem Breedveld, Peter van der Heiden, Jan Ramakers, Ineke SeckerInhoudsopgave (pdf, 70 kB)

Downloaden (pdf, 7,7 MB)

lijn 1px kort

Het thema van dit jaarboek is: de plaats van God in de Nederlandse politiek. H.W. von der Dunk beschrijft de problematische verhouding tusen godsdienst en politiek in Nederland in de afgelopen eeuwen. Peter Derkx vraagt zich af hoe fundamentalistisch de staat mag zijn om fundamentalistische uitwassen te bestrijden, en Paul Luykx mengt zich in de discussie over de mogelijkheden van islamitische verzuiling. Oud-minister van Justitie Job de Ruiter analyseert de wording en geschiedenis van het artikel over godslastering in het Wetboek van Strafrecht. Alexander van Kessel en Rutger Zwart onderzoeken de ontwikkeling binnen het gedachtegoed van het CDA over de integratie van culturele en godsdienstige minderheden in de laatste twintig jaar. Ineke Secker schrijft over de opmerkelijke ministeries die Nederland in de (liberale) negentiende eeuw kende: die van de Hervormde en die van de Rooms-Katholieke Eredienst, en Charlotte Brand beschrijft de problemen bij de subsidiëring van de bouw van islamitische gebedshuizen.

Het spraakmakende VVD-Tweede-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali stelt in een interview onder meer dat haar standpunten niet fundamentalistisch zijn. In zijn ‘politieke belijdenis’ uit 1952, schetst KVP-minister F.J.Th. Rutten het spanningsveld tussen zijn katholieke achtergrond en de uitoefening van zijn ambt. Bij gelegenheid van het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van koningin Beatrix bevat het Jaarboek een artikel van Irène Diependaal over de ontwikkeling van de verhouding tussen koning en ministers in Engeland en Nederland.

ISBN 90 12 10608 7
ISSN 1566-5054
Paperback
Geïllustreerd
223 pag.