Zoek in de site...

Jaarboek 2006 De waan van de dag

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2006

lijn kort

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2006
De waan van de dag
Redactie: Carla van Baalen, Anne Bos, Willem Breedveld, Peter van der Heiden, Jan Ramakers, Ineke SeckerInhoudsopgave (pdf, 58 kB)

Downloaden (pdf, 7,6 MB)

lijn 1px kort

'Verder doorgaan op de weg van de waan van de dag en de spoeddebatten is niet de weg die leidt tot herstel van het gezag van de politici.’ Deze woorden van premier Balkenende werden in 2005 met applaus ontvangen. Is er inderdaad reden om ons zorgen te maken over ‘de waan van de dag’ in de politiek? En is het verschijnsel nieuw? Dit soort vragen worden in het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2006 in historisch perspectief geplaatst. Senator Willem Witteveen beantwoordt de vraag of de politieke elite in het verleden flinker was en minder belust op kiezers, Henk van Zon onderzoekt in hoeverre het milieubeleid door hypes werd en wordt gedicteerd, journalist Mark Kranenburg beschrijft hoe het referendum over de Europese grondwet kon ontsporen en politicologen Joop van Holsteyn en Galen Irwin analyseren de invloed van opiniepeilingen op politici. Andere artikelen in dit Jaarboek Parlementaire Geschiedenis gaan over uiteenlopende onderwerpen als honderd jaar vragenrecht, de functie van spoeddebatten en het fenomeen politiek weblog. Zoals altijd bevat het jaarboek interviews, bronnenpublicaties, necrologieën, boekbesprekingen en een kroniek van het afgelopen parlementaire jaar.

ISBN 90-8506-353-1
NUR 680, 697
EAN 978 90 8506 353 7

Paperback
Geïllustreerd
207 pag.