Zoek in de site...

Jaarboek 2007 Worsteling met de nationale identiteit

jaarboek parlementaire geschiedenis 2007

lijn kort

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2007
De moeizame worsteling met de nationale identiteit
Redactie: Carla van Baalen, Anne Bos, Willem Breedveld, Marij Leenders, Jan Ramakers, Ineke SeckerInhoudsopgave (pdf, 58 kB)

Downloaden (pdf, 7,2 MB)

lijn 1px kort

Zoals altijd plaatst het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis een actueel onderwerp in historisch perspectief. Dit jaar is dat de worsteling met de nationale identiteit, die in alle geledingen van de maatschappij tot onrust heeft geleid.

In een tijd dat de Europese eenwording naderbij komt en de wereld, mede door het internet, nóg weer iets kleiner lijkt, worden de vragen over onze nationale identiteit steeds prangender. Ook in het parlement is deze zaak aan de orde van de dag, getuige de verhitte discussies over de dubbele nationaliteit van sommige bewindslieden. Hebben we hier te maken met een geheel nieuw fenomeen, of leert de geschiedenis ons dat de kwestie door de eeuwen heen met zekere regelmaat wordt opgerakeld?

De bundel opent met een overzichtsartikel van de publicist Dick Pels. Hij laat zien hoe in Nederland vanaf de zestiende eeuw de nationale identiteit vorm heeft gekregen. De eenheid in verscheidenheid is volgens deze auteur kenmerkend voor Nederland. In een aantal andere bijdragen zien we dat de spanning tussen het streven naar deze (nationale) eenheid en behoud van autonomie op kleinere schaal, een constante is. Hoogleraar Remieg Aerts gaat in op de ontwikkeling van het Nederlandse parlement tot een nationale politieke institutie in de negentiende eeuw.

Andere beschouwingen gaan over het minderheden-beleid, de viering van 4 en 5 mei als symbool van de nationale identiteit, de publieke opinie en Europa, het staatsburgerschap en het taalonderwijs als instrument voor nationale eenwording.

Het Jaarboek bevat verder de gebruikelijke rubrieken, zoals de necrologieën, de parlementaire kroniek en de boekbesprekingen.

ISBN 978 90 8506 506 7
NUR 680
Paperback
Geïllustreerd
212 pag.