Zoek in de site...

Jaarboek 2009 In tijden van crisis

jaarboek parlementaire geschiedenis 2009

lijn kort

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2009
In tijden van crisis
Redactie: Carla van Baalen, Willem Breedveld, Marij Leenders, Johan van Merriënboer, Jan Ramakers, Jouke TurpijnInhoudsopgave (pdf, 63 kB)

Downloaden (pdf, 6,8 MB)

Uitverkocht

lijn 1px kort

Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis staat dit jaar in het teken van iets wat ons allemaal raakt: ‘in tijden van crisis’. De kredietcrisis heeft ons wakker geschud uit een droom van aanhoudende materiële voorspoed. In dit jaarboek staat de vraag centraal hoe de Nederlandse politiek, in het bijzonder het parlement, in het verleden omging met economische crises, rampen, revoluties, oorlogen en natuurgeweld.

De parlementariër, bestuurskundige en specialist op het gebied van veiligheids- en crisismanagement Uri Rosenthal laat zien dat de Tweede Kamer voor haar rol in acute crises als de watersnoodramp van 1953 en de Bijlmerramp in 1992 bepaald geen schoonheidsprijs verdient. De politicoloog en historicus Ruud Koole belicht het verschijnsel populisme als reactie op een veronderstelde crisis in de Nederlandse politiek. Andere bijdragen gaan onder meer over de economische crisis van de jaren dertig en de jaren zeventig-tachtig en de (her)uitvinding van het parlement op momenten waarop het politieke systeem zich in een crisis bevond.

Verder is er aandacht voor het geruchtmakende debat van 26 maart 2009 over de dooir het kabinet-Balkenende IV voorgestelde crisismaatregelen, voor een crisislogboek dat minister-president Piet de Jong bijhield ten tijde van de Russische inval in Tsjechoslowakije in 1968 en voor ‘de’ Crisiscanon.

ISBN 978 90 8506 806 8
NUR 680, 697
Paperback
Geïllustreerd
212 pag.


  • Foto's presentatie Jaarboek

Artikelen

Uri Rosenthal, Crises en parlementaire bemoeienis. Hoe de regering regeert, het heft in handen houdt en de Kamer het nakijken geeft (pdf, 676 kB)

Hardy Beekelaar, Uitvinding en herijking. Crises in het Nederlandse politieke bestel tussen 1795 en 1848 (pdf, 548 kB)

Herman Langeveld, Grotendeels buitenspel. Het Nederlandse parlement en de crisis van de jaren dertig van de twintigste eeuw (pdf, 555 kB)

Ruud Koole, Le culte de l’incompetence! Antipolitiek, populisme en de kritiek op het Nederlandse parlementaire stelsel (pdf, 611 kB)

Peter van Griensven, De zure appel in tijden van economische crisis (pdf, 698 kB)

Jan Ramakers en Jouke Turpijn, De Crisiscanon (pdf, 567 kB)

Bert van den Braak, Geen zelfreflectie, maar zelfbewustzijn. De Eerste Kamer in de periode 1995-2009 (pdf, 599 kB)

Interview

Carla van Baalen en Willem Breedveld, ‘Maar wie zegt dat het makkelijk is om een democratie te zijn?’ Interview met Kamervoorzitter Gerdi Verbeet (pdf, 421 kB)

Herinneringen/necrologie

Willem Aantjes, Herinnering aan Pieter Bogaers, bouwminister (1924-2008) (pdf, 178 kB)

Berend-Jan baron van Voorst tot Voorst, De juiste keuzes voor de toekomst van de krijgsmacht. In memoriam Relus ter Beek (1944-2008) (pdf, 238 kB)

Alexander van Kessel, De man van de politiek. Norbert Schmelzer (1921-2008) (pdf, 306 kB)

Vincent A.M. van der Burg, Herinneringen aan C.P. van Dijk (1931-2008) (pdf, 209 kB)

Alexander van Kessel, Christendemocraat zonder grenzen. W.J. Schuijt (1909-2009) (pdf, 242 kB)