Zoek in de site...

Jaarboek 2011 Waar visie ontbreekt...

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2011

lijn kort

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2011
Waar visie ontbreekt, komt het volk om
Redactie: Carla van Baalen, Hans Goslinga, Alexander van Kessel, Johan van Merriënboer, Jan Ramakers, Jouke TurpijnInhoudsopgave (pdf, 74 kB)
Downloaden (pdf, 1,9 MB)

lijn 1px kort

Visie, dat is het centrale begrip waar het Jaarboek van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis dit jaar omdraait. Soms hebben visies tot wereldrampen geleid, maar vaak ook tot grote daden. Wat zou het politieke leven zonder visie zijn?

‘Waar visie, waar uitzicht, ontbreekt, komt het volk om.' De gevleugelde woorden van PvdA-leider Joop den Uyl worden vaak aangehaald, zeker in tijden dat de politiek gekenmerkt wordt door kleurloosheid. Sinds de opkomst van figuren als Pim Fortuyn en Geert Wilders wordt zelden meer geklaagd over de vermeende saaiheid van het landsbestuur. Iedereen lijkt er opeens een visie op na te houden. Maar waartoe leidt deze bevlogenheid?

Dit jaarboek behandelt de historische en toekomstige betekenis van de drie ideologieën die de Nederlandse politiek in de twintigste eeuw hebben vormgegeven 
- liberalisme, sociaaldemocratie en christendemocratie. 
Verder komen het perspectief dat vanuit conservatieve hoek en door populisten geboden wordt en de intrede, rond 1880, in het door liberalen gedomineerde parlement van antirevolutionairen en socialisten aan de orde.

Zoals altijd bevat dit Jaarboek recensies van nieuwe politieke boeken, necrologieën van onlangs overleden politici en een kroniek van het voorbije politieke jaar

Klik hieronder op de foto voor de toespraak van Kamervoorzitter Verbeet bij de presentatie van het Jaarboek 2011

Toespraak Verbeet JPG 2011

ISBN: 9789461055460
Paperback
Geïllustreerd
224 blz.
€ 19,50


Premier Den Uyl

De drie apostelen: Schaepman, Kuyper, Domela

Steenkamp

Artikelen

Henri Beunders, De terugkeer van de klassenstrijd. De angst van de visieloze burgerij voor ‘de massa’ lijkt op die van rond 1900 (pdf, 427 kB)

Patrick van Schie, Ferm tegenspel aan ‘flauwekul’. De liberale politiek-filosofische inbreng in het Nederlandse parlement: voor individuele vrijheid en evenwichtige volksinvloed (pdf, 290 kB)

Arie Oostlander, Aan Verhaal geen gebrek. Over de noodzaak van een betrouwbaar kompas voor het cda (pdf, 426 kB)

Paul Kalma, Het sociaaldemocratisch program… en hoe het in de verdrukking kwam (pdf, 322 kB)

Erie Tanja, ‘Dragers van beginselen.’ De parlementaire entree van Abraham Kuyper en Ferdinand Domela Nieuwenhuis (pdf, 529 kB)

Koen Vossen, Een Nieuw Groot Verhaal? Over de ideologie van LPF en PVV (pdf, 246 kB)

Hans Goslinga en Marcel ten Hooven, ‘De vraag is of de democratie blijvend is.’ Interview met J.L. Heldring (pdf, 370 kB)

Interview

Hans Goslinga en Jouke Turpijn, ‘Te grote ongelijkheid is slecht voor een samenleving.’ pvda-leider Cohen houdt vast aan middenkoers om tweedeling te voorkomen (pdf, 200 kB)

Herinneringen/necrologie

Ruud Koole, Partijvoorzitter tussen actie en regeringsverantwoordelijkheid. Ien van den Heuvel (1927-2010) (pdf, 172 kB)

Jan Franssen, In memoriam Albert Jan Evenhuis (1941-2011) (pdf, 166 kB)

J.Th.J. van den Berg, Politicus op verzoek. Jan Vis (1933-2011) (pdf, 161 kB)

Wim Slagter, Een samenbindend bestuurder die altijd leraar bleef. Klaas de Jong Ozn. (1926-2011) (pdf, 195 kB)

Peter Kooijmans, Publiek welzijn als persoonlijke missie. Max van der Stoel (1924-2011) (pdf, 165 kB)