Zoek in de site...

Jaarboek 2012: De Verenigde Staten van Europa

jaarboek parlementaire geschiedenis 2012

lijn kort

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012
De Verenigde Staten van Europa
Redactie: Carla van Baalen, Hans Goslinga, Alexander van Kessel, Johan van Merriënboer, Jan Ramakers, Jouke Turpijn


Inhoudsopgave en Ten geleide (pdf, 1,8 MB)

Downloaden (pdf, 50 MB)


Bestellen

lijn 1px kort

De Verenigde Staten van Europa. Het idee bestaat al eeuwen; generaties hebben ervoor en ertegen gestreden, maar het blijft onverminderd actueel. ‘Europa. Best belangrijk.' Kunnen we nog zonder, of moeten we veel minder met Europa, zoals sommige partijen betogen? Niemand kan eromheen: de veranderende economische verhoudingen dwingen ons, meer dan ooit, tot Europese politieke samenwerking. Tegelijk bestaat bij velen een angst voor ‘Brusselse regels', die ten koste zouden gaan van het eigen belang en de Nederlandse zelfstandigheid. In het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012 worden de ‘Verenigde Staten van Europa' in een breder kader geplaatst. In de bundel komt bijvoorbeeld de Commissie voor de Rijnvaart aan de orde, een negentiende-eeuws pan-Europees overlegorgaan. Daarnaast gaat het Jaarboek onder meer in op het democratische tekort van de Europese topconferenties, de gevolgen van het Referendum van 2005 en het afnemende enthousiasme voor de recente uitbreidingen.

Zoals altijd bevat dit Jaarboek recensies van nieuwe politieke boeken, necrologieën van onlangs overleden politici en een kroniek van het voorbije politieke jaar.

isbn 978 94 6105 132 5
Paperback
Geïllustreerd, 235 p.
€19,50


Presentatie Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012

Bekijk een beeldverslag van de presentatie van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012.

Artikelen

Frank Ankersmit, De Verenigde Staten van Europa (pdf, 3,4 MB)

Bob Reinalda, Nederland en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart 1815-1868. Een moeizaam intergouvernementeel leerproces (pdf, 3,2 MB)

Leon van Damme, Champions League of slechts eerste divisie? Rivaliteit tussen Tweede Kamerleden en Europarlementariërs (pdf, 2,6 MB)

Ankie Broekers-Knol, Aandacht voor Europa in de Eerste Kamer. Een voortrekkersrol (pdf, 2,8 MB)

Hilde Reiding, Van harte welkom in de Europese Unie? Pro-Europese en Eurosceptische afwegingen bij de toetreding van mediterrane en Oost-Europese landen tot de Unie (pdf, 3,3 MB)

Wim van Meurs, Goede raad is duur. Het Nederlandse parlement en de Europese Raad (pdf, 2,9 MB)

Wim Voermans, Van Europa voor de burger naar Europa door de burger. Hoe de Nederlandse kiezer komt meepraten over Europa (pdf, 2,9 MB)

Interviews

Hans Goslinga en Marcel ten Hooven, Europa mag niet worden verengd tot economisch project. Twistgesprek tussen Gert-Jan Segers en Nico Schrijver (pdf, 3,5 MB)

Hans Goslinga en Jouke Turpijn, Emile Roemer: ‘Mensen moeten weer het gevoel hebben dat ze over hun eigen omgeving gaan (pdf, 3,3 MB)

Herinneringen/necrologie

Wim Slagter, ‘Ik vond het nodig hem tot de realiteit van 1966 terug te brengen.’ Jan Baas (1917-2012) (pdf, 2,6 MB)

Peter Bootsma, In memoriam Gerrit Ybema (1945-2012) (pdf, 2,7 MB)

Willem Aantjes, In memoriam Jaap Boersma (1929-2012) (pdf, 2,7 MB)

Hans Wiegel, Econoom en politicus. Hans van den Doel (1937-2012) (pdf, 2,8 MB)

J.W. van Hulst, In memoriam prof.dr. L.M. (Bertus) de Rijk (1924-2012) (pdf, 2,5 MB)

Jan Franssen, In memoriam Nell Ginjaar-Maas (1931-2012) (pdf, 2,6 MB)