Zoek in de site...

Jaarboek 2013: De Republiek van Oranje, 1813-2013

jaarboek 2013

lijn kort

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2013: De Republiek van Oranje, 1813-2013

Redactie: Carla van Baalen, Hans Goslinga, Alexander van Kessel, Jan Ramakers, Hilde Reiding en Jouke Turpijn

Inhoudsopgave en Ten geleide (pdf, 315 kB)

Downloaden (pdf, 36 MB)

lijn 1px kort

In november 2013 starten de festiviteiten rond de herdenking van tweehonderd jaar Koninkrijk der Nederlanden, die tot najaar 2015 zullen duren. Nederland herdenkt dan de terugkeer van de Oranjes op Nederlandse bodem en het begin van de ontwikkeling van de constitutionele monarchie. In dit jaarboek wil het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis originele parlementair-historische invalshoeken bieden op de evolutie van ons staatsbestel vanaf 1813; bijzondere aandacht is er voor de interactie tussen het staatshoofd – steeds een telg van de in 1813 teruggekeerde familie Oranje-Nassau – en ‘de politiek’. Zo wordt gekeken naar de betekenis van ‘1813’ voor de politieke geschiedenis van Nederland: was ‘1813’ werkelijk het beginpunt van de ontwikkeling naar de huidige parlementaire democratie? Ook wordt teruggeblikt op eerdere herdenkingen in 1863, 1913 en 1963, en wordt duidelijk hoe de betekenis van ‘1813’ steeds bepaald werd door de politieke context. Het jaarboek schetst tevens de schoksgewijze maar onomkeerbare afname van de macht van de Koning in de afgelopen twee eeuwen ten faveure van kabinet, Tweede Kamer en kiezer. Ook beschrijft het jaarboek de ontwikkeling van de relatie tussen de Oranje-vorst(inn)en en de leden van het parlement vanaf 1813. Uit een overzicht van twee eeuwen antimonarchisme in de Tweede Kamer blijkt dat de Oranjes uit parlementaire hoek nauwelijks gevaar te duchten hadden. Een staatsrechtelijke beschouwing over de ontwikkeling van de figuur van de minister van Staat gaat onder meer in op diens rol als adviseur van het staatshoofd. Het jaarboek biedt ook een vergelijkende analyse van de optredens van West-Europese staatshoofden als gast in het Europees Parlement. CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma blikt in een interview terug op het parlementaire jaar 2012-2013, waarin zijn partij andermaal een flinke verkiezingsnederlaag leed en na tien jaar weer in de oppositie terechtkwam.


Aandachtig publiek

Fotoverslag van de presentatie
van het Jaarboek Parlementaire
Geschiedenis 2013

Artikelen

Interview

Herinneringen/necrologie