Zoek in de site...

Jaarboek 2014: Het geld regeert

omslag het geld regeert

lijn kort

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2014: Het geld regeert

Redactie: Carla van Baalen, Hans Goslinga, Alexander van Kessel, Jan Ramakers, Hilde Reiding en Jouke Turpijn

Inhoudsopgave en Ten geleide (pdf, 572 kB)

Downloaden (pdf, 2,7 MB)

lijn 1px kort

Economische voorspellingen en bezuinigingen domineren het politieke debat; het beeld bestaat dat ‘Brussel’ het kabinet een dwingende begrotingsnorm van 3 procent oplegt. De cijfers van het Centraal Planbureau zijn bepalend voor de stemming op het Binnenhof; politiek draait louter nog om geld en cijfers. In Het geld regeert wordt de dominante rol van geld in de politiek van verschillende kanten belicht. Zo wordt het budgetrecht zowel vanuit nationaalhistorisch als internationaal en Europees-parlementair perspectief geanalyseerd. Andere artikelen ontleden een voorloper van de Sociaal-Economische Raad, de invoering van de inkomstenbelasting en de rol van corruptie in de Nederlandse politieke geschiedenis.


Artikelen

Interviews

Herinneringen/Necrologieën