Zoek in de site...

Jaarboek 2015: De Eerste Kamer

jpg 2015

lijn kort

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2015: De Eerste Kamer

Redactie: Anne Bos, Jan Willem Brouwer, Hans Goslinga, Jan Ramakers, Hilde Reiding en Jouke Turpijn

Inhoudsopgave en Ten geleide (pdf, 547 kB)

Downloaden (pdf, 2,7 MB)

lijn 1px kort

De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft de afgelopen jaren veelvuldig van zich doen spreken. Belangrijke wetsvoorstellen dreigden er te stranden en de politieke rol die senatoren kunnen spelen werd daarmee duidelijker dan ooit. Deze bundel gaat over de bewogen geschiedenis van de Eerste Kamer, die dit jaar tweehonderd jaar bestaat, en haar bestaansrecht. Zoals altijd bevat ook dit Jaarboek herinneringen aan onlangs overleden oud-politici, recensies, interviews met spraakmakende politici en een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het parlement’’.