Zoek in de site...

Jaarboek 2021: Wetenschap en politiek

cover wetenschap en politiek

lijn kort

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2021: Wetenschap en politiek

Redactie: Carla van Baalen, Alexander van Kessel, Tom-Jan Meeus, Jan Ramakers en Diederik Smit

Inhoudsopgave en Ten geleide (pdf, 600 kB)

Bestellen

lijn 1px kort

Door de coronacrisis is eens te meer de ingewikkelde relatie tussen politiek en wetenschap blootgelegd. Het kabinet bestrijdt de epidemie op basis van adviezen van wetenschappelijke experts, die verondersteld worden neutraal en onafhankelijk te zijn. De beleidskeuzes die daaruit volgen worden steeds meer onderwerp van (politieke) discussie, waardoor ook de adviseurs zelf onderdeel van het politieke debat worden.
Dit jaarboek belicht de interactie tussen politiek en wetenschap vanuit diverse historische invalshoeken. Welke rol speelde wetenschappelijke kennis in politieke discussies in het verleden? Wat is de politiekhistorische achtergrond van de door de overheid zelf ingestelde wetenschappelijke adviesinstituten? In hoeverre liepen academische en politieke loopbanen door elkaar? Hoe onafhankelijk zijn de aan politieke partijen gelieerde wetenschappelijke instituten? Vaststaat alvast dat politiek en wetenschap ook in het verleden nauw verknoopt waren, al was het maar omdat de overheid al sinds het begin van de negentiende eeuw de belangrijkste financier van wetenschappelijk onderzoek in ons land is.

Op 16 november 2021 is het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2021. Wetenschap en politiek, wegens afwezigheid van Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp, aangeboden aan de voorzitter van de Verenigde Vergadering, Jan Anthonie Bruijn.

De bijdragen aan de online presentatie kunt u hier nalezen:

  • Opening door Daniël Wigboldus, voorzitter College van Bestuur van de Radboud Universiteit
  • Toespraak door Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectie-ziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  • Toespraak (pdf, 89 kB)door Thom de Graaf, voorzitter van het bestuur van de Stichting Parlementaire Geschiedenis
  • Toespraak (pdf, 83 kB) door Jan Anthonie Bruijn, namens de Staten-Generaal