Zoek in de site...

Jaarboek 2016: Zonden in de politiek

B_BOOM111 parlementaire geschiedenis 2016 cover_SNIJ

lijn kort

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2016: Zonden in de politiek

Redactie: Anne Bos, Jan Willem Brouwer, Hans Goslinga, Joris Oddens, Jan Ramakers en Hilde Reiding

Inhoudsopgave en Ten geleide (pdf, 634 kB)

Downloaden (pdf, 33 MB)

lijn 1px kort

Politici is niets menselijks vreemd. Net zoals iedereen staan zij bloot aan zonden als hebzucht, hoogmoed en woede. Daarnaast maken zij zich soms schuldig aan ‘politieke zonden’: ministers die de Kamer onjuist of onvolledig informeren of Kamerleden die vertrouwelijke informatie lekken. Hoe hebben de normen ten aanzien van dit soort ‘politieke zonden’ zich in Nederland ontwikkeld? Hoe opportunistisch of principieel gaat de politiek dezer dagen om met morele en politieke zonden? En hoe tijds-, persoons- en cultuurgebonden zijn de begrippen politieke zonde en politieke deugd? Over deze vragen gaat het Jaarboek.


Artikelen

Interview

Herinneringen/necrologieën