Zoek in de site...

Kabinetsformaties

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis heeft een rijke traditie in het publiceren van studies over Nederlandse kabinetsformaties. De vorming van een nieuw kabinet is altijd een gewichtig ‘moment’ in het staatkundig leven omdat tijdens de formatie de uitslag van Tweede Kamerverkiezingen moet worden vertaald in een kabinet dat voor vier jaar het land zal regeren. Aangezien Nederland van oudsher veel partijen heeft met zetels in de Tweede Kamer, zijn altijd meerdere combinaties mogelijk. Al geeft de verkiezingsuitslag wel enige aanwijzingen voor de samenstelling van een nieuw kabinet, hij is zelden of nooit eenduidig. Kabinetsformaties nemen daardoor steevast veel tijd (maanden) in beslag.

Hier een overzicht.

Daarnaast leverde het CPG bijdragen aan:

  1. MI reeks deel 2, Koning, Kamers, kabinetsformatie (Den Haag 2012), red. J.Th.J. van den Berg
  2. MI reeks deel 3, Het nieuwe formeren (Den Haag 2013), red. Careljan Rotteveel Mansveld