Zoek in de site...

De kabinetsformaties 1946-1965

de kabinetsformaties 1946-1965

lijn kort

De kabinetsformaties 1946-1965 
F.J.F.M. DuynsteeInhoudsopgave (pdf, 365 kB)


Downloaden (pdf, 16 MB)

lijn 1px kort

Uit het Ten geleide door W. Drees:

De maanden durende formaties werden terecht gevoeld als een zwakke plek in de Nederlandse politiek. Toch waren bij het verloop grote landsbelangen betrokken en het is voor de parlementaire geschiedenis van wezenlijke betekenis, dat men van dat verloop een zo duidelijk mogelijk beeld krijgt. Prof. Duynstee heeft de taak op zich genomen het kluwen te ontwarren en heeft dat gedaan met een onuitputtelijk geduld en grote zorgvuldigheid. Hij heeft zich daarbij zo veelzijdig mogelijk gedocumenteerd.

De ervaring, opgedaan gedurende vele formaties, waarbij ik betrokken was, doet mij begrijpen hoe moeilijk het is daarin volledigheid te bereiken. Niet alles is te achterhalen. Er zijn tal van gesprekken gevoerd, ook telefonisch, die van invloed zijn geweest op de gang van zaken, maar die niet schriftelijk zijn vastgelegd. Op wat de gesprekspartners er zich van herinneren kan men niet altijd met zekerheid afgaan. De herinneringen kunnen ook uiteenlopen. Zo is er meer.

Op sommige punten zal dan ook wel verschil van mening blijken te bestaan over het gegeven beeld. Prof. Duynstee is echter stellig met grote objectiviteit te werk gegaan en heeft wat er is geschied veel doorzichtiger gemaakt dan het veelal was. Deze waardevolle voorlichting is van belang, zowel voor de kennis van het recente verleden als bij overweging van de vraag in hoeverre het anders en beter kan dan het in de achter ons liggende jaren vaak is gegaan.

Geb. 
462 p.