Zoek in de site...

Kabinetsformaties 1977-2012

Met een studie naar de geschiedenis van de kabinetsformaties in Nederland vanaf 1977 heeft het CPG een vervolg geschreven op de studies van de aan het Centrum gelieerde hoogleraren F.J.F.M. Duynstee en P.F. Maas. Al in 1966 publiceerde de staatsrechtsgeleerde Frans Duynstee het boek: De kabinetsformaties 1946-1965(Deventer 1966); zestien jaar later verscheen van de hand van zijn opvolger, parlementair historicus Peter Maas: Kabinetsformaties 1959-1973 ('s-Gravenhage 1982).

IMG-20161007-WA0001

De aanpak van deze nieuwe studie verschilt op een aantal punten aanmerkelijk van die van de twee voorgangers. Het is het werk van een team in plaats van één auteur en richt zich minder op volledige descriptie, maar vooral op een meer systematische analyse van het formatieproces.

In de periode 1977 tot en met 2012 hebben in Nederland vijftien kabinetsformaties plaatsgevonden. Aan al deze formaties is een apart hoofdstuk worden gewijd. De meeste hoofdstukken beginnen met de verkiezingen voor de Tweede Kamer, inclusief een korte terugblik op de campagne. De hoofdstukken eindigen met het Tweede Kamerdebat over de door de minister-president van het nieuwe kabinet afgelegde regeringsverklaring. De te onderzoeken formatieperiode varieert van bijna acht maanden (het kabinet-Van Agt I in 1977) tot acht dagen (het kabinet-Balkenende III in 2006).

Begin 2010 is gestart met het onderzoek. In de loop der jaren is al belangrijk materiaal verzameld door medewerkers van het CPG, stagiairs en studenten. Het boek is 10 oktober 2016 verschenen. Het boek is hier te bestellen.

Redactie: Carla van Baalen en Alexander van Kessel.

kabinetsformaties_9789461054661_2d_def


Het kabinet-Kok I

formatie 1981

Van Agt en RVD-hoofddirecteur Gijs van der Wiel