Zoek in de site...

Brusselse verhalen

Brusselse verhalen

lijn kort

Brusselse verhalen
Europarlementariërs over de dagelijkse praktijk van het Europese Parlement vanaf 1979 
Leon van Damme en Hilde ReidingInhoudsopgave (pdf, 242 kB)

lijn 1px kort

De besluitvorming in de Europese Unie is van invloed op het dagelijks leven in de lidstaten. Burgers en politici zijn zich daar in toenemende mate van bewust. De democratische controle op de Europese besluitvorming vindt voor een groot deel plaats in het Europees Parlement. In de mediaberichtgeving ontbreekt structurele belangstelling hiervoor en overheerst het beeld dat Europarlementariërs zakkenvullers en nietsnutten zijn.

Om een eerlijker beeld van de praktijk te geven komen in deze interviewbundel uit elke zittingsperiode van het Parlement (voormalige) Nederlandse Europarlementariërs aan het woord. Zij vertellen over hun ervaringen in Brussel. Welke geschreven en ongeschreven regels gelden er in het Parlement? Welke overeenkomsten en verschillen zijn er met het Nederlandse parlement? Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van de Europarlementariërs om invloed uit te oefenen op de besluitvorming? Welke zaken worden in achterkamertjes bedisseld, en welke in het openbare debat? Wordt er vanuit Nederland druk uitgeoefend op Europarlementariërs om op te komen voor het nationale belang? En hoe gaan zij om met lobbyisten?

De interviews in dit boek behandelen deze en andere vragen, en bieden de lezer zodoende een kijkje in de Brusselse keuken.

De presentatie van dit boek vindt plaats op 6 maart 2013.

ISBN 9789461055491
Paperback
Geill.
336 p.
€ 19,90