Zoek in de site...

CPG

Inhoudsopgave De Jong

Inhoudsopgave van: J.W. Brouwer en J. van Merriënboer Van buitengaats naar Binnenhof. P.J.S. de Jong, een biografie (‘s-Gravenhage 2001)

Inleiding

1. Van het zand naar de zee

1.1.   De Rode Hel in Het Heidenschap
1.2.   Een katholiek boerengeslacht uit Friesland
1.3.   Apeldoorn omstreeks 1920
1.4.   Lagere school en HBS
1.5.   Het KIM: kennis is macht, karakter is meer
1.6.   Muiterij en oorlogsdreiging

2. Oorlogsjaren

2.1. De O-24
2.2. Naar Engeland
2.3. Patrouilleren in de Noordzee en de Atlantische Oceaan
2.4. Aan boord
2.5. In de Middellandse Zee
2.6. Colombo
2.7. Commandant
2.8. Via Nederlands-Indië naar huis
2.9. ‘De zee is prachtig’

3. Adjudant, commandant en huisvader

3.1. Gezinsleven
3.2. Adjudant van de staatssecretaris van Marine
3.3. De toekomst van de vloot
3.4. NAVO-stafofficier, adjudant van de koningin, laatste commando

4. Staatssecretaris

4.1. Van den Bergh: de nieuwe bedrijfsleider
4.2. De Jong eist de volle verantwoordelijkheid
4.3. Exit Van den Bergh, entree Visser
4.4. Het departement van de negatieve publiciteit
4.5. De Jongs debuut in ministerraad en parlement
4.6. Kleinere politieke aanvaringen
4.7. Nieuw-Guinea: niet abandonneren

5. Minister

5.1. ‘Als jij ja zegt, ben ik er uit’
5.2. Reorganisatie van het defensieapparaat
5.3. Ontslag 1: topambtenaar Duyverman
5.4. Ontslag 2: chef-staf Van den Wall Bake
5.5. De vuurproef
5.6. De storm gaat liggen; nieuw beleid
5.7. Zelfs de PvdA positief
5.8. PR-adviseur Korsten
5.9. Achterhoedegevecht over defensiepolitieke stokpaardjes?
5.10. Buitenlandse politiek
5.11. Een minister met een goede reputatie
5.12. Balans

6. Een buitenstaander in de politiek

6.1. De club-De Quay
6.2. De chemie van het kabinet-Marijnen
6.2.1. Veldkamp pleegt verraad en Marijnen geeft het op
6.3. Cals’ kabinet van sterke mannen
6.3.1. Paniek na de Statenverkiezingen van 1966
6.3.2. Cals wil door en houdt zich doof
6.3.3. De nacht van Roemers en Notenboom?
6.4. De finale van de club-De Quay: Zijlstra’s solide dekking

7. Het kabinet-De Jong

7.1. Formatie
7.1.1. ‘Hoofdlijnen’ voor het kabinet
7.1.2. Twijfels aan Biesheuvel
7.1.3. 'Als het tij gunstig is, moet je toehappen
7.1.4. ARP-kopstukken met kapsones
7.2. Bewindslieden
7.2.1. Eerste keus: Luns en Klompé; Roolvink uit de vakbeweging
7.2.2. Steunpilaren: Witteveen, Bakker, Beernink
7.2.3. Vaklieden en waterdragers
7.2.4. Nieuw politiek talent
7.2.5. De positie van de staatssecretarissen
7.3. In totaal méér dan de samenstellende delen
7.4. Dagelijkse routine
7.4.1. Rondom de ministerraad
7.4.2. Beleidsadviseurs

8. Program, pers en voorlichting

8.1. Het karwei
8.1.1. Constituerende vergadering
8.1.2. Regeringsverklaring
8.1.3. Prinsjesdag 1967: de pijn verdeeld
8.2. Ontvangst
8.2.1. Geen hoog gespannen verwachtingen
8.2.2. Rising to the occasion
8.2.3. De eerste algemene beschouwingen: ‘We zitten gebeiteld’
8.3. Toenemende kritiek in de pers: goed beleid, slecht verkocht?
8.4. Voorlichting over het regeringsbeleid
8.4.1. De wekelijkse persconferentie

9. Machtsstrijd om de lonen

9.1. Oververhit en opgehitst
9.2. Verruwing in het politieke bedrijf
9.3. 'Economie is een vorm van waarzeggerij'

10. Onrust, rellen en een gijzeling

10.1. Het ontslag van burgemeester Van Hall
10.2. Het Maagdenhuis bezet
10.3. Opnieuw rellen in Amsterdam
10.4. De Jongs ‘finest hour’: de Molukse gijzeling in Wassenaar
10.5. Najaar 1970: roep om law and order
10.6. Wet Universitaire Bestuurshervorming
10.7. Nieuwe redelijkheid?

11. Koningin Juliana: niet alleen staatshoofd, maar ook moeder

11.1. Ministeriële verantwoordelijkheid
11.2. Betrekkingen met de koninklijke familie
11.3. Inkomen van de Kroon
11.4. Lidmaatschap Koninklijk Huis
11.5. Het huzarenstukje van De Jong

12. In alles een Atlanticus

12.1. De extra NAVO-bijdrage na de inval in Tsjechoslowakije
12.2. Vietnam: begrip, geen afkeuring
12.3. Zuid-Afrika en Griekenland
12.4. Europese integratie contra Atlantische samenwerking
12.4.1. De EEG ‘bevriezen’?
12.4.2. De Europese top in Den Haag
12.4.3. 'Ostpolitik' en de Britse toetreding
12.5. Atlantische principes 

13. Door een radeloze partij opzij geschoven

13.1. Malaise in de partij
13.2. De Tweede-Kamerfractie in mineur
13.3. 1969: zwalken
13.4. Invloed van de partij op het kabinet: regisseerde Schmelzer De Jong?  
13.5. Minister-president op de politieke schroothoop gegooid
13.6. Verloren 

14. Op de winkel gepast?

14.1. Adempauze: nieuwe ideeën nog niet uitgekristalliseerd
14.2. Laten vieren met een glimlach
14.3. Dóórtasten
14.4. Veel plannen gerealiseerd
14.5. Winst- en verliesrekening 

15. Oud-premier

15.1. Geen vice-voorzitter van de Raad van State
15.2. Uit de Eerste Kamer, voor het CDA
15.3. Charitatief werk en commissariaten
15.4. Kruisraketten? Ja!
15.5. Nederlandse gijzelaars bij Saddam Hoessein
15.6. Thuis

Slotbeschouwing: Drie levens


Vox omslag