Zoek in de site...

Koningin Beatrix aan het woord

Beatrix aan het woord

lijn kort

Koningin Beatrix aan het woord. 25 Jaar troonredes, officiële redevoeringen en kersttoespraken
Redactie: Carla van Baalen, Anne Bos, Jan Willem Brouwer, Peter van Griensven, Ron de Jong, Jan RamakersInhoudsopgave (pdf, 35 kB)

Downloaden (pdf, 17 MB)

lijn 1px kort

Het boek Koningin Beatrix aan het woord is een product van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis en bevat de complete verzameling troonredes en kersttoespraken alsmede een selectie van officiële redevoeringen die de Koningin gedurende haar 25-jarige regeringsperiode in binnen- en buitenland uitsprak. De historici C.C. van Baalen en J.W.L. Brouwer geven in de inleiding een analyse van de totstandkoming, inhoud, taal en betekenis van de teksten alsmede de ontvangst ervan door pers en publiek. De toespraken zijn voorzien van uitvoerige toelichtingen.

De uitgave is mede totstandgekomen onder auspiciën van het Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum en is uitgegeven door Sdu Uitgevers.


H M