Zoek in de site...

Nieuwe kiezers, nieuwe kansen. Honderd jaar algemeen kiesrecht

voorkant

lijn kort

Nieuwe kiezers, nieuwe kansen
Honderd jaar algemeen kiesrecht
Redactie: Hilde Reiding, Alexander van Kessel,
Ron de Jong en
Fons MeijerDownloaden (pdf, 3,4 MB)

lijn 1px kort

Sinds de invoering van het actief kiesrecht voor alle mannen boven de 25 jaar – dit jaar precies een eeuw geleden – werd het electoraat meermalen uitgebreid. Zo kregen vrouwen het stemrecht (1919) en werd de kiesgerechtigde leeftijd stapsgewijs verlaagd naar 18 jaar. Ook de naoorlogse dekolonisatie, de Europese integratie en de komst van gastarbeiders leverden nieuwe categorieën kiezers op. De brochure ‘Nieuwe kiezers, nieuwe kansen. Honderd jaar algemeen kiesrecht’ – verzorgd door het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, de afdeling Politieke Geschiedenis van de Radboud Universiteit, de Kiesraad en Prodemos – gaat over deze nieuwe groepen kiezers. In een reeks bijdragen onderzoeken elf historici hoe de politiek nieuwe kiezersgroepen naar de stembus heeft proberen te krijgen.

verschenen:
september 2017