Zoek in de site...

Politieke Opstellen 1980-1998

Politieke Opstellen

lijn kort

Politieke OpstellenInhoudsopgave (zie hieronder)

Downloaden (zie hieronder)

Bestellen

lijn 1px kort

Alle Politieke Opstellen zijn integraal te downloaden of per artikel naar keuze.

Politieke Opstellen 18 (1998)

Inhoudsopgave

Carla van Baalen, Ten geleide

Rutger Zwart, De receptie van de Colijn-biografie: onthulling versus verhulling

Koen Vossen, Een revuekoning in de ‘polletiek’: de politieke carrière van Henri ter Hall

Jan Ramakers, Regelen of gedogen? De Zondagswet van 1953 en de wijziging van de Begrafeniswet van 1955

Johan van Merriënboer, De moeizame start van de Consumentenbond

Peter van der Heiden, ‘Wij varen in de mist.’ De formatie van het kabinet-Drees II (1952)

Peter van Griensven, De ‘minder aangename stemming’ ten aanzien van het kabinet-Drees III

Carla van Baalen, De politiek en de rechtsgelijkheid van vrouwen op het gebied van arbeid (1955)

Recensies

Bestellen

Politieke Opstellen 17 (1997)

Inhoudsopgave

G.A.M. Beekelaar, Ten geleide

J.W.L. Brouwer, Beatrix versus Juliana of hoe het regerend staatshoofd het altijd beter doet dan zijn voorganger

P.G.T.W. van Griensven, Restauratie en vernieuwing in de Lage Landen na de Duitse bezetting. De ontwikkeling van de partijpolitieke verhoudingen en van de arbeidsverhoudingen in Nederland en België

J.J.M. Ramakers, Achterhoedegevecht om het budgetrecht. De laatste aanvaring tussen minister In ’t Veld en het parlement

P.B. van der Heiden, Eindelijk een doorbraak? De verkiezingen van 1952

Johan C.F.J. van Merriënboer, Crisis op de perstribune, december 1954

Maartje H. Verweij, ‘Keerpunt’ in de Oost-Westverhouding? Het Nederlandse parlement en de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (1973-1975)

P.B. van der Heiden, Profiel van het CPG: van het kabinet-Schermerhorn-Drees tot en met het kabinet-Drees II

(
Uitverkocht)

Politieke Opstellen 15-16 (1995-1996)

Inhoudsopgave

J.M.M.J. Clerx, Ten geleide

Perikelen rond het dekolonisatieproces, presentatie Drees-Van Schaik band C

J.W.L. Brouwer, Idealen en ambities: Marinus van der Goes van Naters als bemiddelaar in de Saar-kwestie, 1952-1954

P.G.T.W. van Griensven, De strijd tegen het ‘geestelijk Niemandsland’. Werkloosheidsbestrijding na de bestedingsbeperking van 1951

P.B. van der Heiden, Volksgezondheid: particulier initiatief versus overheidsdirigisme (1948-1952)

R.J.J. Stevens, Een (buiten)parlementaire lobby: het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid 1946-1950

J.C.F.J. van Merriënboer, Het avontuur van Sicco Mansholt

Bestellen

Politieke Opstellen 14 (1994)

Inhoudsopgave

P.F. Maas, Ten geleide

Aanbieding formatiedagboeken-Beel

M.M. de Bok, Politiek en journalistiek. Stekker en stopcontact?

J.W.L. Brouwer, ‘Men kan beter Amerika's vijand zijn dan vriend.' Nederland en het vredesverdrag met Japan, september 1951

J.M.M.J. Clerx, Beneluxsamenwerking in het slop (1948-1951)

P.G.T.W. van Griensven, Overheid versus Fokkerleiding. De overheid als grootaandeelhouder van Neerlands vliegtuigbouwer (1945-1953)

P.B. van der Heiden, Op weg naar onafhankelijkheid. De Interimregeling voor Suriname (1951)

J.C.F.J. van Merriënboer, Fractieleiders en redenaarstalent in 1950

J.J.M. Ramakers, Door ‘de ongunst der tijden' gedwongen? De wijziging van de Wederopbouwwet: een nieuwe aanslag op gemeentelijke autonomie

R.J.J. Stevens, De lichte kabinetscrisis van mei 1950. Oud en het zelfbeschikkingsrecht voor de Indonesische minderheden

E.K. Wessel-Tuinstra, Het recht van initiatief in theorie en praktijk'

H.R. Wolf, Joekes et Suurhoff cunctatores. Vijftien jaar parlementair debat over de beroepskeuzevoorlichting, 1948-1962

Bestellen

Politieke Opstellen 13 (1993)

Inhoudsopgave

P.F. Maas, Ten geleide

De bemoeienis van het parlement met het onderwijs, ramp of zegen? Presentatie Drees-Van Schaik band B

J.M.M.J. Clerx, P.G.T.W. van Griensven en R.J.J. Stevens, Van Lieftinck tot Ruding. Terugkeer naar een trendmatig begrotingsbeleid?

J.C.F.J. van Merriënboer, Duynstee contra Den Uyl c.s. anno 1950

J.W.L. Brouwer, Wie dan leeft, wie dan zorgt? De Defensiecommissie en het nieuwe defensiebeleid, 1951-1952

J.M.M.J. Clerx, het staatssecretariaat

P.G.T.W. van Griensven, Allemaal een stapje terug. Over de besluitvorming rond de bestedingsbeperking van 1951

P.B. van der Heiden, De moeizame introductie van de ‘beeldradio' (1951)

J.J.M. Ramakers, ‘Je geld of geen woning!' De woningbouwcrisis van 1951-1952

R.J.J. Stevens, Götzen, een moderne ‘visitateur-generaal der Indische en Nederlandse negotiën'

Bestellen

Politieke Opstellen 11-12 (1991-1992)

Inhoudsopgave

P.F. Maas, Ten geleide

Het nut van parlementaire geschiedenis. Presentatie Drees-Van Schaik band A

J.W.L. Brouwer en R.J.J. Stevens, Aspecten van de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1962. Verslag van een symposium

J.W.L. Brouwer, Tussen droom en daad. Parlement en Europese integratie, 1948-1950

J.M.M.J. Clerx, Financiële verhouding tussen Nederland en Indonesië opnieuw bezien (1945-1967)

P.G.T.W. van Griensven, Zoeken naar de quadratuur van een cirkel. Discussies over een kinderbijslagverzekering voor zelfstandigen

P.B. van der Heiden, De onderwijsnota-Rutten (1951) en de grote parlementaire stilte

J.C.F.J. van Merriënboer, Stressen tot het kerstreces. De Tweede Kamer als werkplek in de periode-Drees-Van Schaik (1948-1951)

-Bijlage stressen tot het kerstreces

R.J.J. Stevens, Manipulatie van informatie? De rol van de Nederlandse militaire inlichtingendienst in Indonesië ten tijde van het Nederlands-Indisch conflict 1945-1949

Politieke Opstellen 10 (1990)

Inhoudsopgave

P.F. Maas, Ten geleide

P.F. Maas, Taak en toekomst van het CPG

M.D. Bogaarts, Lieftinck en de druk op de Indische ketel 1946-1947

J.W.L. Brouwer, Om de doelmatigheid van de defensie-uitgaven, 1948-1951

J.M.M.J. Clerx, De afschaffing van de ondernemingsbelasting

P.G.T.W. van Griensven, Parlement en geleide loonvorming; het debat rond de Joekes-gulden

J.J.M. Ramakers, Wederopbouw en volkshuisvesting: de prioriteiten in het beleid ‘48-‘51

Bestellen

Politieke Opstellen 9 (1989)

Inhoudsopgave

P.F. Maas, Ten geleide

C.C. van Baalen, Gods water over Gods akker. Het parlement en de watersnoodramp (1948-1953)

J.W.L. Brouwer, ‘De stem van de marine in de ministerraad.' Schout-bij-nacht H.C.W. Moorman als staatssecretaris van Marine in het kabinet Drees-Van Schaik, 1949-1951

J.M.M.J. Clerx, Het begrotingsbeleid van Lieftinck

J.E.C.M. van Oerle, Nieuw-Guinea van kwestieus tot kwestie - augustus 1948 tot augustus 1949 -

J.J.M. Ramakers, Volkshuisvesting tussen overheidsdirigisme en particuliere initiatief. De discussie over het eigen-woning-bezit, particuliere en woningwetbouw in de jaren 1948-1951

Bestellen

Politieke Opstellen 8 (1988)

Inhoudsopgave

P.F. Maas, Ten geleide

C.C. van Baalen, Binnenschippers onder de paraplu van de overheid

P.P.T. Bovend’Eert, Vernieuwing van het gevangeniswezen (1945-1952)

J.W.L. Brouwer, De PvdA en de militaire taakverdeling in Westerse Unie en Navo, 1948-1951

J.M.M.J. Clerx, Middenstandsbeleid, realiteit of leuze

J.J.M. Ramakers, ‘Alsof we landlopers waren...'. De problemen rond de Wet Huisvesting Gerepatrieerden 1950

Politieke opstellen 7 (1987)

Inhoudsopgave

Prof. dr. P.F. Maas, Ten geleide

Mw Dr. C.C. van Baalen, De K.L.M. als paradepaardje van een verarmd Nederland (1948-1950)

Drs. M.D. Bogaarts, De commissies voor defensieaangelegenheden, 1910/1922-1975: staatscommissies of Kamercommissies?

Mr. P.P.T. Bovend’Eert, Het verenigingsverbod voor ambtenaren van 1951

Dr. J.M.M.J. Clerx, De Kamers van Koophandel en Fabrieken: van slaapkamers via rustkamers naar werkkamers

Mr. J.H.Th.M. Cuppen, De positie van de D.U.W.-arbeider in de Werkloosheidswet

Drs. J.J.M. Ramakers, Twee onder één kap. De huurprijs- en huurbeschermingsregeling in de Huurwet 1950

Politieke opstellen 6 (1986)

Inhoudsopgave

Dr. P.F. Maas, Ten geleide

Dr J.M.H.J. Hemels, Grensverkenningen tussen pers en politiek tijdens de rooms-rode coalitie

Mr. P.P.T. Bovend’Eert, De binnenlandse Veiligheidsdienst in opspraak 

Drs. J.E.C.M. van Oerle, De weg naar Madiun. P.K.I. en C.P.N. tussen twee opstanden, 1927-1948

Drs. A.M.E. Loven-Van Esser, Tegen wil en dank? De houding van regering en Staten-Generaal tegenover de oprichting van de Raad van Europa in 1949

Mr. J.H.Th.M. Cuppen, J.R.M. van den Brink: wetenschapper, politicus en bankier

Dr. J.M.M.J. Clerx, De economische politiek van minister Van den Brink

Drs. M.D. Bogaarts, Wat Mansholt werd ontzegd in 1947 en wat in 1981 in meerderheid werd aanvaard. De parlementaire bemoeienis met de politieke adviseur of secretaris van de minister na 1945

Politieke Opstellen 1984-1985

Inhoudsopgave

M.D. Bogaarts, Nederland aan de wieg van de Duitse Bondsrepubliek. De Londense Zeslandenconferentie van 1948 en de onwetendheid van de Staten-Generaal

J.E.C.M. van Oerle, Lief dagboek, over de formatie van 1948 gesproken...

P.P.T. Bovend'Eert, De Wetgever en de toepassing van art. 146 GW 1948. Voorziening in het bestuur van de gemeente Finsterwolde

J.M.M.J. Clerx, Macro-economische aspecten van de eerste industrialisatiefase (1546-1952)

J.M.H.J. Hemels, Den Haag' Gisteren

P.F. Maas, Meerjarig Onderzoeksprogram van het C.P.G. (1985-1988)

Politieke Opstellen 1983

Inhoudsopgave

Z.E. Admiraal Waloejo Soegito, Ambassadeur van de Republiek Indonesia bij het Koninkrijk der Nederlanden, The role of the Indonesian army TNI during the revolution as guardian of the revolution

P.P.T. Bovend'Eert, Het gratiebeleid terzake van de doodstraf

J.M.M.J. Clerx, Van clearing via bilateraal naar transferabel internationaal betalingsverkeerJ.C.E.M. van Oerle, Documents Reveal

M.D. Bogaarts, Rode avances, die werden afgewimpeld. Voorstellen van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer tot regelmatig overleg met de collega's van de KVP ten tijde van de rooms-rode coalitie 1946-1948

Politieke Opstellen 1982

Inhoudsopgave

M.D. Bogaarts, "Land in zicht?" Een schets van de ontwikkelingen rondom de Nederlandse plannen tot verwerving van Duits grondgebied en van het tijdelijk beheer over Duitse economische hulpbronnen 1944-1963

Th.C. de Graaf, "Een nutteloze noodwet". Een studie naar de grondwettigheid en de noodzaak van de Noodwet Indonesië 1948

P.F. Maas, "Stikker in ‘Kaliurang', laatste halte op weg naar de tweede politiële actie, november - december 1948"

Politieke Opstellen 1981

Inhoudsopgave

W. van der Grinten, "In Memoriam", uitgesproken tijdens de faculteitsvergadering d.d. 29 april 1981

C. Ruijters, "Mag de gehuwde ambtenares blijven ?" Een verslag van de op- en neergang van een principe

P.F. Maas, "Dr. H.J. van Mook , onze laatste Landvoogd, tot ontslag gedwongen (augustus-oktober 1948

M.D. Bogaarts, "Het wettig gezag gesteund ?" Enkele aantekeningen over achtergronden, ontstaan en verloop van het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag 1948-1958

Politieke Opstellen 1980

Inhoudsopgave

M.D. Bogaarts, "Weg met de Moffen", Een studie naar de uitwijzing van Duitse ongewenste vreemdelingen uit Nederland na 1945

P.F. Maas, Onze Minister van Overzeese Gebiedsdelen, mr. Emmanuel Sassen, abandonneert (11 februari 1949

C.J.M. Ruyters, Een Zondepotje voor het natuurlijke kind

K. de Vries, De devaluatie van de gulden in september 1949 en enkele gevolgen daarvan