Zoek in de site...

Een sprong in het duister

Een sprong in het duister

lijn kort

Een sprong in het duister. De overgang van het absolute meerderheidsstelsel naar het stelsel van evenredige vertegenwoordiging in 1918. Een onderzoek naar de beweegredenen voor de invoering van de evenredige vertegenwoordiging, de effecten op de verkiezingscampagnes en de discussie over verdere hervormingen na 1918
Anne Bos, Ron de Jong en Jasper LootsInhoudsopgave (pdf, 28 kB)

Downloaden (pdf, 281 kB)

lijn 1px kort

Het stelsel van evenredige vertegenwoordiging is in Nederland weliswaar al vanaf 1918 in werking, maar het is niet de enige manier geweest waarop Kamerleden gekozen werden. Naast het direct kiesrecht werd in 1848 ook het absolute meerderheidsstelsel ingevoerd. Kandidaten moesten om gekozen te worden de absolute meerderheid van de geldige stemmen in hun kiesdistrict behalen. Bij de zogeheten Pacificatie van 1917 voerde het kabinet-Cort van der Linden het algemeen mannenkiesrecht in en werd het openbaar en bijzonder onderwijs gelijkgesteld. Verder werd het absolute meerderheidsstelsel vervangen door het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Omdat het kabinet-Balkenende II  het voornemen had hier gedeeltelijk op terug te komen, verstrekte het ministerie van BZK het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis de opdracht de wisseling van kiesstelsel in 1918 te onderzoeken. Dit rapport is de weerslag van dat onderzoek.

Zie ook: https://rondejong.com/