Zoek in de site...

Publicaties

De kerntaak van het CPG behelst de serie Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 en het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis. Daarnaast verschijnen met enige regelmaat biografieën en publicaties van (medewerkers van) het CPG over specifieke deelterreinen van de Nederlandse politieke en parlementaire geschiedenis.

omslag[1]

omslag opties1

9789461055613_1

50 stappen omslag 2