Zoek in de site...

Grote idealen, smalle marges. Een parlementaire geschiedenis van de lange jaren zeventig 1971-1982

grote_idealen_smalle_marges-voorplat_hr

lijn kort

Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 , deel 10:

Grote idealen, smalle marges. Een parlementaire geschiedenis van de lange jaren zeventig 1971-1982

Redactie: Carla van Baalen en Anne Bos

Inhoudsopgave (pdf, 1,9 MB)

Bestellen

lijn 1px kort

De jaren zeventig van de vorige eeuw waren de jaren van idealisme,
activisme en hooggestemde verwachtingen over welzijn, welvaartsverdeling
en democratisering. Het was ook het decennium van diepe
maatschappelijke en politieke tegenstellingen. Naast de vele ‘linkse’
activistische groeperingen groeide een conservatieve tegenbeweging.
Economisch bezien keerde het tij in 1973. De eerste oliecrisis
trok internationaal diepe sporen. Aan een lange periode van welvaartsgroei
kwam een einde. Talloze industrieën kwamen in zwaar
weer terecht, de werkloosheid steeg. Onder economen woedde
een strijd over de aanpak van de financieel-economische problemen,
waarbij de neoliberale stroming aan politieke invloed won. De welvaartsstaat
kwam ter discussie te staan, wat leidde tot toenemende
onzekerheid en instabiliteit.
Grote idealen, smalle marges beschrijft de kleurrijke politiek van
deze jaren. Hoe functioneerde het parlement? Wie bepaalde de
agenda? Hoe werd omgegaan met buitenparlementaire druk? Wie
was succesvol? Waar kwam de onrust bij de politieke partijen vandaan?
Zo ontstaat een helder beeld van de kabinetten-Biesheuvel
(1971-1973), -Den Uyl (1973-1977) en -Van Agt (1977-1982), waarbij
ook de vraag wordt beantwoord of de verschillen tussen het beleid
van Den Uyl en Van Agt wel zo groot waren als wordt verondersteld.
Het boek is rijk geïllustreerd en verlevendigd met een veertigtal
vignetten.

September 2022 | ISBN 9789024443994 | 952 blz.