Zoek in de site...

Kabinet-Drees III (1952-1956)

Parlementaire geschiedenis Kabinet Drees III

lijn kort

Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 , deel 5,
Het kabinet-Drees III (1952-1956). Barsten in de brede basis

Redactie: Carla van Baalen en Jan Ramakers

Inhoudsopgave

Downloaden (pdf, 25 MB)

Bestellen


lijn 1px kort

Het derde kabinet-Drees had economisch het tij mee. Maar het werd allerminst een gemakkelijke regeerperiode voor de brede coalitie van PvdA, KVP, ARP en CHU. Nu er eindelijk iets te verdelen viel, staken de aloude tegenstellingen tussen links en rechts de kop weer op. Weliswaar zorgde de watersnoodramp van 1953 nog even voor een gevoel van saamhorigheid, maar het bisschoppelijk mandement van 1954 maakte hieraan weer een einde. De kerk dreigde met sancties tegen katholieken die zich te veel inlieten met socialistische organisaties als de PvdA, het NVV en de VARA; dit leidde tot spanningen tussen de socialistische en confessionele regeringsfracties. In 1955 viel het kabinet over de verhoging van de huren. Hoewel het nog kon worden gelijmd, waren de parlementaire verhoudingen grondig verstoord.
Behalve over deze onderwerpen gaat Het kabinet-Drees III (1952-1956). Barsten in de brede basis onder andere over de formatie en de samenstelling van het kabinet, de Europese eenwording, de opvang van repatrianten uit Indonesië, de nasleep van de Tweede Wereldoorlog en de gelijkberechtiging van man en vrouw.

ISBN 90-12-08951-4
geb.
geïll.
632 p.


Kabinet-Drees III (1952-1956)

Kok leest Drees III