Zoek in de site...

Kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951)

kabinet-Drees-Van Schaik

lijn kort

Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 , deel 3,
Het kabinet-Drees van Schaik (1948-1951)
Redactie: P.F. Maas


Inhoudsopgave

Downloaden

Bestellen

lijn 1px kort

Het kabinet-Drees-Van Schaik kon bij aanvang slechts op aarzelende steun rekenen van KVP, PvdA, CHU en VVD. De ministers hadden zich verbonden een regeerprogram uit te voeren dat tenminste de instemming van de fractievoorzitters van de regeringspartijen had. Maar ook gedurende de rit liet het parlement zich soms duchtig gelden, de ruimte van het dualisme exploiterend, soms explorerend. Tot de grote thema’s van het kabinet in zijn gemeen overleg met de Staten-Generaal behoorden de liberalisatie van het economisch leven, de ordening van het maatschappelijk leven, de infrastructurele wederopbouw en vernieuwing, rechtsherstel na de nazi-dictatuur, anticommunisme, integratie in Europees en Atlantisch verband en de dekolonisatie van Indonesië.

Het kabinet-Drees-Van Schaik is beschreven in drie banden: Klik op de gewenste band om te downloaden:


P.F. Maas (red.), Het kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951), band A; Liberalisatie en sociale ordening (Nijmegen 1991) 871 p., geb., geïll.
Auteurs: J.M.M.J. Clerx, P.G.T.W. van Griensven, P.F. Maas, J.C.F.J. van Merriënboer, J.J.M. Ramakers.


Inhoudsopgave band A

P.F. Maas (red.), Het kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951), band B, Anticommunisme, rechtsherstel en infrastructurele opbouw (Nijmegen 1992) 777 p., geb., geïll.
Auteurs: C.C. van Baalen, P.P.T. Bovend’Eert, P.G.T.W. van Griensven, P.B. van der Heiden, P.F. Maas, J.C.F.J. van Merriënboer, J.J.M. Ramakers. M.m.v. J.M.M.J. Clerx
.

Inhoudsopgave band B

P.F. Maas en J.M.M.J. Clerx (red.), Het kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951), band C, Koude Oorlog, dekolonisatie en integratie (Nijmegen 1996) 937 p., geb., geïll.
Auteurs: J.W.L. Brouwer, J.M.M.J. Clerx, P.G.T.W. van Griensven, P.B. van der Heiden, P.F. Maas, J.C.F.J. van Merriënboer, J.E.C.M. van Oerle, J.J.M. Ramakers, R.J.J. Stevens.


Inhoudsopgave band C


Kabinet-Drees/Van Schaik (1948-1951)