Zoek in de site...

Kabinet-De Jong (1967-1971)

Polarisatie en hoogconjunctuur

lijn kort

Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 , deel 9: Polarisatie en hoogconjunctuur. Het kabinet-De Jong, 1967-1971

Redactie: Johan van Merriënboer en Carla van Baalen

Inhoudsopgave (pdf, 82 kB)

Bestellen

lijn 1px kort

Het kabinet-De Jong regeerde in een onstuimige periode. Het waren de jaren van Vietnamdemonstraties, de bezetting van het Maagdenhuis, de Damslapers en een spectaculaire vernieuwing in het politieke landschap (onder andere de oprichting van D’66). De Tweede Kamer stelde zich ‘activistischer’ op en politieke tegenstellingen werden op de spits gedreven. Onder leiding van een onverstoorbare premier hield het kabinet het, tegen de verwachtingen in, de volle vier jaar uit. De ministers van het conservatief ogende kabinet (KVP, ARP, CHU en VVD) wisten de maatschappelijke onrust het hoofd te bieden. Tegelijkertijd konden kabinet en parlement de roep om inspraak en verandering niet negeren. De invloed van de televisie was niet meer te stuiten en premier De Jong introduceerde de wekelijkse persconferentie. Het parlement nam sociale wetsvoorstellen aan ter voltooiing van de verzorgingsstaat, bijvoorbeeld de Wet op het minimumloon bijvoorbeeld. Er kwam een vooruitstrevende universitaire bestuurshervorming en een regeling van de echtscheiding, en de btw werd ingevoerd. In een tijd van hoogconjunctuur met een krappe arbeidsmarkt en forse loonstijgingen liep de spanning tussen kabinet en Kamer over het loon- en prijsbeleid vaak op.

ISBN: 9789461055095 | Gebonden met stofomslag | Geïllustreerd | 17 x 24 cm