Zoek in de site...

Kabinetten-Marijnen, -Cals en -Zijlstra (1963-1967)

Parlementaire geschedenis kabinetten-Marijnen, -Cals en Zijlstra

lijn kort

Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 , deel 8,
De kabinetten-Marijnen, -Cals en -Zijlstra (1963-1967)
Redactie: Peter van der Heiden en Alexander van Kessel


Inhoudsopgave (pdf, 109 kB)

Downloaden (pdf, 4,2 MB)

lijn 1px kort

Rondom de Nacht van Schmelzer beschrijft een van de roerigste perioden in de Nederlandse politieke geschiedenis: 1963-1967, de jaren van ontzuiling en afnemend overheidsgezag. Nederland kende niet minder dan drie kabinetten van uiteenlopende signatuur.

Op basis van de verkiezingsuitslag van mei 1963 werden maar liefst drie kabinetten geformeerd. Allereerst het confessioneel-liberale kabinet-Marijnen, dat in 1965 struikelde over de Omroepwet. Daarop vormden KVP, ARP en PvdA het ambitieuze kabinet-Cals, dat in het najaar van 1966 viel tijdens de beruchte Nacht van Schmelzer. Het interimkabinet-Zijlstra (KVP/ARP) maakte de tijd vol tot de verkiezingen van februari 1967. Nederland veranderde in deze jaren van groeiende welvaart op vele fronten. Den Haag bouwde de verzorgingsstaat uit, bestreed de woningnood en maakte het hoger onderwijs voor grotere groepen toegankelijk. Tegelijk droeg de inzettende ontzuiling bij aan een afname van het overheidsgezag. De rookbom bij het huwelijk van Beatrix en Claus, in maart 1966, was ook gericht tegen de politieke ‘regenten'.

Rondom de Nacht van Schmelzer geeft een scherp beeld van het veranderende politieke klimaat in een woelige samenleving

ISBN 978 94 6105 3626
NUR 680
gebonden met stofomslag
geïllustreerd
614 blz.