Zoek in de site...

Serie Parlementaire Geschiedenis

Het kernproject van het CPG is de serie Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945. In deze serie zijn inmiddels negen studies verschenen. Sinds de studie over de parlementaire geschiedenis van het kabinet-Drees III (1952-1956) is voor een andere opzet en onderzoeksmethode gekozen. Werd voorheen de parlementaire geschiedenis voornamelijk per departement in kaart gebracht, vanaf ‘Drees III’ is de opzet thematisch. Onderwerpen worden geselecteerd op hun politieke relevantie, dat wil zeggen op de betekenis die zij hebben gehad voor de politieke verhoudingen in en tussen parlement en regering.