Zoek in de site...

CPG

Inhoudsopgave Schermerhorn

Inhoudsopgave van deel 1 in de serie Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945

F.J.F.M. Duynstee en J. Bosmans, Het kabinet-Schermerhorn-Drees (1945-1946) (Assen en Amsterdam 1977)

756 p., geb., geïll.

I - De situatie in mei-juni 1945

De schade
De situatie op bestuurlijk gebied
De situatie op politiek gebied
De situatie op sociaal-economisch gebied

II - De kabinetsformatie

De consultaties
De formatie
Het regeringsprogramma
Het debat in de Tweede Kamer

III - Het herstel van de democratie

De Nationale Adviescommissie
De Tijdelijke Staten-Generaal. Ontstaan, taak en bevoegdheden
De Voorlopige Staten-Generaal
Voorzieningen ten aanzien van provincie en gemeente
De opheffing van het Militair Gezag
De gelding van wetsbesluiten en het bezettingsrecht
RVD – Oog en Oor
De voorbereiding van de verkiezingen

IV - Bijzondere rechtspleging en zuivering

De bijzondere rechtspleging
De zuivering
Onderzoek betreffende het Driemanschap van de Nederlandse Unie

V Het financieel-economisch beleid

De wederinvoering van de Bankwet 1937
De geldzuivering
Overgangsproblemen bij de begrotingen 1945 en 1946
Het uitgavenbeleid
De belastingen
Het buitenlands financiële beleid
De vergoeding van de materiële oorlogsschade

IV - Het sociaal-economische beleid

Lonen en prijzen
Het consumentenkrediet
Dienst Uitvoering Werken (DUW)
Wachtgeld, overbruggingsuitkering en werkloosheidsverzekering
Arbeidsbemiddeling; scholing, herscholing en omscholing
Stakingen
De landbouw
De woningbouw
Het vervoer
De sociale zekerheid
De volksgezondheid
De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
Het Centraal Planbureau

VII - Onderwijs, kunsten en wetenschappen

Van der Leeuw
De onderwijsproblemen
De onderwijsvernieuwing
Het optreden van Van der Leeuw
Van der Leeuw in de Staten-Generaal
De radio

VIII - De grondwetswijziging

Hoofdstuk XIII
Artikel 192

IX Indië

Inleiding
De capitulatie van Japan
Engeland en het herstel van het Nederlandse gezag
Eerste reacties in Nederland
Eerste contacten met de republiek
Overleg te Den Haag en Londen (Chequers)
Regeringsverklaring en motie-Van Poll
Naar de Hoge Veluwe Conferentie
De Hoge Veluwe Conferentie
Na de Hoge Veluwe Conferentie

X Het buitenlands beleid

De internationale situatie
De goedkeuring van het Handvest van de Verenigde Naties
De verhouding tot Duitsland
De Benelux

Bijlage I
Samenstelling van het kabinet-Schermerhorn-Drees


Bijlage II
De Tweede Kamer, zoals samengesteld na 20 november 1945


Bijlage III
De Eerste Kamer, zoals samengesteld na 20 november 1945