Zoek in de site...

CPG

Inhoudsopgave band A

Inhoudsopgave deel 3, band A, in de serie Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945

P.F. Maas (red.), Het kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951), band A; Liberalisatie en sociale ordening (Nijmegen 1991) 871 p., geb., geïll.
Auteurs:
J.M.M.J. Clerx, P.G.T.W. van Griensven, P.F. Maas, J.C.F.J. van Merriënboer, J.J.M. Ramakers.
871 p., geb., geïll.


I - Kiezers tussentijds opgeroepen

De kiezers – Verzuilde burgers in een boze wereld
De Katholieke Volkspartij
De Partij van de Arbeid
De Antirevolutionaire Partij
De Christelijk-Historische Unie
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
De Communistische Partij van Nederland
De Staatkundig-Gereformeerde Partij
De lijst-Welter

II - De formatie van het kabinet-Drees-Van Schaik

Inleiding
De formatie-Beel
Naar een nieuwe opdracht
Van Schaik velt een Salomons-oordeel
Reacties en verantwoording
Een kabinet van uiterste noodzaak

III - Lieftincks financiële politiek

Inleiding
Het kabinet-Drees-Van Schaik
De belastingherziening 194-1950: de kost gaat voor de baat uit
Van directe naar indirecte belastingheffing
Conclusies

IV - Economische expansie door liberalisatie

Inleiding
Financieel-economische positie
De bewindslieden en hun beleid
Het roer om bij industrialisatiepolitiek
Ordening: gemeenschaps- of eigen verantwoordelijkheid?
Conclusies

V - Het sociale beleid van minister Joekes

Inleiding
Het loon- en prijsbeleid
De Wet op de ondernemingsraden
Sociale zekerheid
Slotbeschouwing

VI - Sicco Mansholt oogst lof

Inleiding
Van voedselvoorziening naar landbouwpolitiek (1945-1948)
De hoofdrolspelers
Een nieuwe landbouwpolitiek wordt geïntroduceerd
Twee ‘test-cases’
Bijstelling van de nieuwe koers
Het psychologisch effect van het LEF
Enig opdwarrelend stof
De oogst van Mansholt

Slotbeschouwing

Verkiezingen
Kabinetsformatie
Lieftinck: superieur en vasthoudend
Van den Brink: minder overheid, meer markt
Joekes: een schaduw van Drees
Mansholt: de rode boer

Bijlage I
Enkele biografische gegevens van de belangrijkste woordvoerders

Bijlage II
Vaste kamercommissies