Zoek in de site...

CPG

Inhoudsopgave band B

Inhoudsopgave deel 3, band B, in de serie Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945

P.F. Maas (red.), Het kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951), band B, Anticommunisme, rechtsherstel en infrastructurele opbouw (Nijmegen 1992)
Auteurs:
C.C. van Baalen, P.P.T. Bovend’Eert, P.G.T.W. van Griensven, P.B. van der Heiden, P.F. Maas, J.C.F.J. van Merriënboer, J.J.M. Ramakers. M.m.v. J.M.M.J. Clerx.
777 p., geb., geïll.


I - Spitzen kleurloze minister van Verkeer en Waterstaat

Verkeer en Waterstaat
Waterstaat
Verkeer en vervoer
Samenvatting en conclusie

II - Wederopbouw en volkshuisvesting: misplaatst optimisme

Inleiding
De minister en zijn departement
Bouwbeleid en huurpolitiek
Naar verdergaande decentralisatie
Slotbeschouwing

III - Rutten verwekt een mammoetje

Inleiding
Openbaar versus bijzonder onderwijs
Hoger onderwijs
Het cultuurbeleid
Slotbeschouwing

IV - Binnenlandse zaken: het ‘Torentje’ als duiventil

Inleiding
Binnenlands bestuur. Beleid inzake lagere overheden
‘Koekjes van eigen stalinistisch deeg’. Koude Oorlog en anticommunisme in Nederland
Openbare orde en veiligheid
Ambtenarenzaken
Slotbeschouwing

V - Het rustige tuintje van rechter Wijers

Rust weergekeerd
De hoofdrolspelers
Beleidsvoornemens en –uitvoering
De nasleep van de Tweede Wereldoorlog
Barmhartigheid voor politieke delinquenten
Rechtsherstel: de erfenis van de Holocaust
De overheid als zedenmeester
Verhuizen of vertimmeren
1948-1951: meer waarborgen voor de burger

Slotbeschouwing

D.G.W. Spitzen, een kleurloze minister op Verkeer en Waterstaat
J. in ’t Veld, een verzoenend optimist
F.J.Th. Rutten, ‘een professorale excellentie’
Binnenlandse Zaken: het ‘Torentje’ als duiventil
Th.R.J. Wijers vooral aimabel, A.A.M. Struycken meer doortastend

Bijlage I
Biografische gegevens van de in dit boek genoemde kamerleden

Bijlage II
Vaste kamercommissies