Zoek in de site...

CPG

Inhoudsopgave band C

Inhoudsopgave van deel 3, band C, in de serie Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945

P.F. Maas en J.M.M.J. Clerx (red.), Het kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951), band C, Koude Oorlog, dekolonisatie en integratie (Nijmegen 1996)
Auteurs:
J.W.L. Brouwer, J.M.M.J. Clerx, P.G.T.W. van Griensven, P.B. van der Heiden, P.F. Maas, J.C.F.J. van Merriënboer, J.E.C.M. van Oerle, J.J.M. Ramakers, R.J.J. Stevens.
937 p., geb., geïll.


I - Het bureau van de minister-president

Het kleinste ministerie
‘Drees leek altijd weer in het midden te staan’
Behoedzaam, innemend, gewichtig: vice-premier Van Schaik
De begroting
Het debuut van de staatssecretaris

II - Buitenlandse Zaken: de strijd om meer parlementaire invloed, 1948-1951

Inleiding
VN, China en de mensenrechten
Veiligheidsbeleid
Een nieuwe Duitslandpolitiek?
Europese samenwerking en integratie: naar een verenigd Europa?
Liberalisatie van het handels- en betalingsverkeer
Toenemende parlementaire bemoeienis met het buitenlands beleid
Conclusie: parlement en buitenlandse politiek

III - Miljarden voor defensie?

Uitgangspositie, hoofdrolspelers en standpunten
Afwikkeling van zaken in Indonesië
Geallieerde militaire samenwerking
Efficiency en organisatie
Haperend defensiebeleid
Naar een oplossing?
Slotbeschouwing

IV - Het parlement als een dwarslaesie in het dekolonisatieproces

Inleiding
De grondwetswijziging in tweede lezing
De Noodwet-Indonesië
Het ontslag van lt. Gouverneur-generaal H.J. van Mook
De tweede politionele actie
Na de politionele de politieke actie
Nakaarten over het vertrek van Sassen
De afgang
Staakt het vuren?
Structuur van de Ronde-Tafelconferentie en uitgangsposities
Financieel-economische neokolonisatie
Een Uniedefensie, weer een verloren illusie
De sociale commissie: garanties voor Nederlandse ambtenaren?
Staatkundige en staatsrechtelijke problemen
‘Smetteloze’ culturele samenwerking
De balans opgemaakt
Financiële afwikkeling van de RTC-overeenkomst
Politieke verwikkelingen
De dwarslaesie

V - Drees-Van Schaik per saldo

Het parlement in de periode 1948-1951
Beleidsmakers en beleid

Bijlage I
Biografische gegevens van de in dit boek genoemde kamerleden

Bijlage II
Samenstelling van de Staten-Generaal

Bijlage III
Vaste kamercommissies

Bijlage IV
Samenstelling van het kabinet-Drees-Van Schaik

Bijlage V
Gewijzigd concept-regeerprogram-Van Schaik

Bijlage VI
Kamerdebatten ten tijde van het kabinet-Drees-Van Schaik

Bijlage VII
Kroniek van de periode-Drees-Van Schaik