Zoek in de site...

CPG

Inhoudsopgave Beel

Inhoudsopgave van deel 2 in de serie Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945:

M.D. Boogaarts, Het kabinet-Beel (1946-1948)
zes banden
(4422 p., geb. geïll.).


Band A

I - Verkiezingen, formatie en partijpolitieke ontwikkelingen

Inleiding
De politieke kaarten worden geschud
De weg naar het herstel van de parlementaire praktijk
De kabinetsformatie van 1946
De nieuwe coalitie parlementair getoetst
Rode avances voor een permanent fractieoverleg tussen KVP en PvdA in de Tweede Kamer afgewimpeld
Misverstanden over de toepassing van de geldende Kieswet in 1946 en de mede daardoor afgedwongen herziening van de Kieswet in 1948
Doorbraak en rooms-rode coalitie stellen partijen op de proef

II - Buitenlandse Zaken

Inleiding: Buitenlandse Zaken en de binnen- en buitenlandse verhoudingen na de oorlog
De hoofdlijn in het Nederlandse buitenlandse beleid: Van het "one-world"-concept naar de Europese mogelijkheden
De verhouding tot Duitsland
De diplomatieke betrekkingen met enige landen

III - Oorlog en Marine

De ministers, hun departementen, hun parlementaire staatscommissies
Uitgaven van Oorlog en Marine; taakomschrijving voor Leger en Vloot.
Interpellatie, wetgeving en bijzondere thema's uit de begrotingsbehandeling inzake Oorlog en Marine


Band B

IV - Onder Lieftincks bewind. Regering en parlement in de slag om het financiële beleid

Algemene inleiding: de minister, zijn beleid, zijn parlementaire tegenspelers
De Rijksbegrotingen voor 1946, 1947 en 1948
Bijzondere Belastingen, Afwikkeling Geldzuivering en Oorlogsschadevergoeding
Fiscale maatregelen
De circulatiebank en het muntwezen herzien
Leningen, schenkingen, schulden. Crediet en hulp aan Nederland; Nederlands crediet aan Indië

V - Economische Zaken

De leiding van het departement en de strijd tegen de economische delicten
De inrichting van het economisch leven
Handelsbetrekkingen: hoe, waarin en tegen welke tarieven

VI - Sociale Zaken (met medewerking van mr. C.M.J. Ruijters)

Inleiding: de minister en zijn beleid
Arbeidsverhoudingen
Sociale zekerheid
Volksgezondheid
Opsporing vermiste personen
Het loon- en prijsbeleid

VII - Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

De minister, zijn beleid en zijn bezorgdheid over de effecten er van
De voedselvoorziening
Sanering van de landbouw?
Drie interpellaties over de prijsbeschikkingen van Mansholt


Band C

VIII - Justitie

Inleiding: de minister en zijn vakbroeders in het parlement
De afwikkeling van de Bijzondere Rechtspleging
"Weg met de Moffen". De uitwijzing van Duitse ongewenste vreemdelingen uit Nederland na 1945
Verdere justitiële onderwerpen

IX - Binnenlandse Zaken

Inleiding: Binnenlandse Zaken is geen sinecure, ook niet voor de Kamerleden
Principiële en politieke geschilpunten
Bestuurlijke problemen: centrale overheid en lagere organen
Ambtenarenaangelegenheden
Gewone en buitengewone pensioenzaken
Departementale beslommeringen
Anticommunisme: de bescherming van de binnenlandse orde en veiligheid

X - Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (met medewerking van C.M.J. Ruijters)

Minister Gielen, diens reorganisatie van O.K. en W. en de interpellatie-Joekes
Het onderwijsbeleid van minister Gielen
Kunsten en Wetenschappen
Pers- en radiozaken

XIII - De grondwetswijziging-1946, tweede lezing

XIV - Overzeese Gebiedsdelen: de nieuwe structuur van het Koninkrijk

A. De West

XV - De grondwetswijziging-1948, eerste lezing

XVI - De herziening van de Enquetewet-1850


Band D, Eerste helft a-b, Nederlands-Indië

XIV - Overzeese Gebiedsdelen: de nieuwe structuur van het Koninkrijk

B. Nederlands-Indië


Band D, Tweede helft a

XI - Wederopbouw en Volkshuisvesting

XII - Verkeer en Waterstaat