Zoek in de site...

CPG

Inhoudsopgave Drees IV

Jan Willem Brouwer en Peter van der Heiden (red.), Het kabinet-Drees IV en het kabbinet Beel II (1956-1959). Het einde van de rooms-rode coalitie (’s-Gravenhage 2004)
Auteurs:
Anne Bos, Jan Willem Brouwer, Peter van Griensven, Peter van der Heiden, Marij Leenders, Johan van Merriënboer, Jacco Pekelder. M.m.v. Ronald Goorden, Alexander van Kessel en Martin Timmermans
371 p., geb., geïll.


I- Brede basis in een noodwoning. Verkiezingen, formatie en samenstelling van het kabinet-Drees IV 
Verkiezingen
Formatie 
Verder gaan waar Drees III gebleven was? 

II-De Hofmansaffaire: privézaak of staatszorg? 
Van huwelijksprobleem tot politieke kwestie 
De Hofmansaffaire en de kabinetsformatie
Besluit

III-Het parlement aan het werk 
Uitbreiding ledental parlement 
Bruins Slot, het enige nieuwe gezicht bij de fractieleiders 
Splitsing binnen de CPN 
Verhoging schadeloosstelling Kamerleden 
Veranderingen in de werkwijze 
Weg met de geheimzinnigheid?

IV-Lopende en onomstreden zaken J
Nederland en de wereld 
Bestuur, recht en orde 
Het financieel en sociaal-economisch beleid 
Sociaal-culturele sector 
Conclusie

V-Het kabinet van de bestedingsbeperking
Op zoek naar een solide financieel-economische basis 
De eerste ronde van het debat: de regering verdeelt en heerst 
Tweede ronde: weinig vertrouwen, maar geen alternatief 
Volgens Drees had de beperking spoedig kunnen eindigen

VI Ethische kwesties en verzuiling 
De VVD op de barricade voor verstekelingen uit Indonesië 
De verdeling zendtijd politieke partijen: Burger verpest de sfeer

VII-Grenzen aan de controle 
Het 'gloeiende ijzer van de temmer'. Onaanvaardbaarverklaringen tijdens Drees IV 
Defensiebeleid op de korrel

VIII-Meer ruimte voor particulier initiatief en privébezit? 
Bezitsvorming: de tijdbom die onschadelijk werd gemaakt 
Omstreden compromis over huurverhoging 
De grondpolitiek zet de verhoudingen op scherp

IX-De val van het kabinet 
Oplopende politieke spanning 
'Het is afgelopen' 
De val geanalyseerd

X-Op weg naar vervroegde verkiezingen: het rompkabinet-Beel II 
Formatie en ontvangst in de Kamer 
De daden van het kabinet-Beel 
Ten slotte

XI-Conclusies 
Het kabinet, de Tweede Kamer en de samenwerking 
Prestaties 
'Overleden aan een slepende ziekte'? 
Politieke winst- en verliesrekening 

Bijlage I 
Regeringsprogram, 21 september 1956

Bijlage II 
Samenstelling van de kabinetten 
Het kabinet-Drees IV (13 oktober 1956 - 22 december 1958)
Het kabinet-Beel II (22 december 1958 - 19 mei 1959)

Bijlage III 
Samenstelling van de Staten-Generaal (13 juni 1956 - 11 maart 1959)

Bijlage IV 
Enige biografische gegevens van in de periode juli 1956 - maart 1959 nieuw in het parlement benoemde leden

Bijlage V Agenda van de Tweede Kamer
De periode-Drees IV
De periode-Beel II 

Bijlage VI Agenda van de Eerste Kamer 
De periode-Drees IV 
De periode-Beel II