Zoek in de site...

CPG

Inhoudsopgave Drees III

Inhoudsopgave deel 5 in de serie Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945

Carla van Baalen en Jan Ramakers (red.), Het kabinet-Drees III (1952-1956). Barsten in de brede basis (’s-Gravenhage 2001)
Auteurs:
Carla van Baalen, Anne Bos, Jan Willem Brouwer, Peter van Griensven, Peter van der Heiden, Marieke Hellevoort, Johan van Merriënboer, Jacco Pekelder, Jan Ramakers.
632 p., geb., geïll.


I - Een kabinet zonder regeerprogram? Verkiezingen, formatie en samenstelling

Verkiezingen: Drees zorgt voor een tijdelijke doorbraak
'Wij varen in de mist.' De formatie van het kabinet-Drees III
Samenstelling, verpakking en etiket

II - Het parlement

Het parlement aan het werk
Lopende zaken in het parlement

III - Politiek rondom het mandement van 1954

Quo vadis, KVP?
Romme medeplichtig?
Het politieke staartje in het mandement
Een tweede Aprilbeweging?
Een groot, principieel debat
Drees te laconiek
Verkiezingen in zicht
Een omstreden stuk

IV - Grenzen aan de controle

Inleiding
Parlementaire controle op de buitenlandse politiek: Klompé's voorbehoud bij de Europese Defensiegemeenschap
Defensiebeleid: Staf onder vuur
De watersnoodramp en de politieke verantwoordelijkheid
Staatsrecht-exegese als uitvlucht: hoe gingen ministers om met hun onwelgevallige moties?

V - Vrijheid, gelijkheid en verdraagzaamheid

Inleiding
Regelen of gedogen? De Zondagswet van 1953 en de wijziging van de Begrafeniswet van 1955
De rechtspositie van gehuwde vrouwen
'61bis eruit of Cals eruit.' De beperking van de studievrijheid in het technisch hoger onderwijs
Katholieke scheerkwasten in een algemeen programma? Op weg naar een verzuild televisiebestel

VI - Naweeën van de bezettingsjaren en van het koloniale verleden

Nieuwe confrontaties over oude kwesties
De angstpsychose van een burgemeester en het benoemings-beleid van Beel. De zaak-Schokking en andere oorlogsaffaires
Tussen ereschuld en welbegrepen eigenbelang. Regering en parlement over Molukkers en Indische Nederlanders
Tussen zelfbeschikking en secessie. Kernkamp, het parlement en de verhouding tot 'de West'

VII - Staatsbemoeienis versus particulier initiatief

Inleiding
Grondpolitiek op drijfzand
Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, bezitsvorming en bevorde-ring van de arbeidsproductiviteit
'Wij hebben ook onze gevoeligheden.' De sodafabriek: staat of particulier initiatief?

VIII - Inkomenspolitiek: de welvaart verdeelt

Inleiding
Conflicten over inkomens, huren en belastingen
De totstandkoming van de AOW
De liberale weg van de verworpen moties: het schoolgelddebat

IX - 'Zo mooi als vroeger is het nooit meer geworden.' De kabinetscrisis en de formatie van 1955

Inleiding
De beklaagdenbank
De formatie
Algemene politieke beschouwingen 1955: de balans opgemaakt
De crisis en de formatie nader beschouwd

X - Conclusies

Het kabinet, de Tweede Kamer en de samenwerking
Prestaties
Barsten in de brede basis
Politieke winst- en verliesrekening

Bijlage I
(Derde ontwerp) richtlijnen, 8 juli 1952

Bijlage II
Samenstelling van het kabinet-Drees III

Bijlage III
Samenstelling van de Staten-Generaal

Bijlage IV
Vaste Kamercommissies

Bijlage V
Enige biografische gegevens van de in de periode juni 1952-oktober 1956 nieuw in het parlement benoemde leden

Bijlage VI
Agenda van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage VII
Agenda van de Eerste Kamer der Staten-Generaal