Zoek in de site...

CPG

Algemeen

Naast de serie Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 en het Jaarboek parlementaire geschiedenis verschijnen met enige regelmaat publicaties van (medewerkers van) het CPG over specifieke deelterreinen van de Nederlandse politieke en parlementaire geschiedenis.

In juni 2011 verscheen Parlementaire geschiedenis van Nederland, een actuele voortzetting van het bekende handbowk van J.P. Oud.

De levensbeschrijving van Gerrit Bolkestein van de hand van Casper Kirkels verscheen in november 2008.

In het voorjaar van 2008 verscheen Tour de force, de biografie over oud-premier Van Agt.


Politiek als passie verscheen ter gelegenheid van het afscheid van E.M. d'Hondt als voorzitter van de Stichting Parlementaire Geschiedenis. In het boekje brachten de medewerkers van het CPG 12 opmerkelijke naoorlogse debatten bijeen.


Over lijken beschrijft de geschiedenis van ontoelaatbaar geacht taalgebruik in de Tweede Kamer.


Mansholt. Een biografie is geschreven door Johan van Merrienboer en verscheen in 2006 .


Eind 2005 verscheen Koningin Beatrix aan het woord. 25 jaar troonredes, officiele redevoeringen en kersttoespraken naar aanleding van het zilveren regeringsjubileum van de majesteit.


Carla van Baalen, directeur van het CPG, sprak op 28 februari 2003 haar oratie uit met de titel: Een rituele dans in de Tweede Kamer? Klagen over kabinetsformaties, 1946-2002. Deze rede, aangevuld met verschillende bijlagen, is verschenen bij Sdu Uitgevers.


In 2001 verscheen van de hand van J.W. Brouwer en J. van Merrienboer een biografie van oud-minister-president P. de Jong, onder de titel Van buitengaats naar Binnenhof. P.J.S. de Jong, een biografie.


In 1994 verscheen onder redactie van R.J.J. Stevens, L.J. Giebels en P.F. Maas, De formatiedagboeken van Beel. Handboek voor formateurs. Een jaar eerder verscheen: Prof.dr. G.M.J. Veldkamp, Herinneringen 1952-1967. Le Carnaval des animaux politiques. Deze memoires werden bewerkt door P.G.T.W. van Griensven en J.M.M.J. Clerx.


In de jaren 1981 tot en met 1998 verschenen jaarlijks de Politieke Opstellen. Deze opstellenbundels bevatten artikelen die gerelateerd waren aan het op het CPG verrichte onderzoek.


CPG