Zoek in de site...

Biografie Gerrit Bolkestein

bolkie
Architect van onderwijsvernieuwing
Denken en daden van Gerrit Bolkestein 1871–1956
Casper Kirkels


Gerrit Bolkestein, grootvader van VVD-voorman Frits Bolkestein, is van grote betekenis geweest voor vernieuwingen in het onderwijs in de twintigste eeuw. Dit boek beschrijft het leven van een invloedrijk vrijzinnig-democraat, die zich onderscheidde onder de moeilijkste omstandigheden.
 
In 1937 beëindigde Gerrit Bolkestein (1871-1956) zijn lange en succesvolle loopbaan in het onderwijs. Na zijn pensioen werd hij voor de Vrijzinnig-Democratische Bond minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in het tweede kabinet-De Geer. Door de Duitse inval in mei 1940 kreeg hij niet de kans zijn vernieuwende ideeën over onderwijs in beleid om te zetten. De Nederlandse regering week uit naar Londen, waar Bolkestein zich te midden van alle hectiek en crises ontwikkelde tot een baken van rust en strijdvaardigheid. Na de oorlog kon hij als adviseur van de minister van Onderwijs alsnog een belangrijke bijdrage leveren aan de door hem zo vurig bepleite onderwijsvernieuwing.
 Tot op de dag van vandaag wordt het denken over onderwijs beïnvloed door de principes van zelfstandigheid, individualisering en karaktervorming die Bolkestein al in de eerste helft van de twintigste eeuw ontwikkelde en uitdroeg.

Bestellen