Zoek in de site...

CPG

Formatiedagboeken Beel

Prof. Rogier schreef over de persoon Beel: ‘Een man met een prozaïsch en stroef voorkomen, waarmee ook zijn stijl en optreden in overeenstemming zijn. De geslotenheid van zijn karakter ligt hierin verborgen. Als dr. Beel bij bijna elke kabinetsformatie ten tonele komt, gaat het slot op de staatskeuken. Alleen dr. Beel heeft de passende sleutel; voor de elfde maal na de oorlog. Iedereen die met hem spreekt torst de zwaarte van de opgelegde zwijgplicht. En wee degene die deze plicht schendt. Hij moet zich schuldig vinden als een pastoor die uit de biechtstoel klapt. Dat is misschien de reden, waarom men hem in die dagen van de openbaarheid in de democratie de naam heeft gegeven van: "de onderkoning", "het politieke slechtweermannetje", "de patroon voor hopeloze zaken", "de politieke batman" en "de sfinx van Wassenaar".’
Uit deze opsomming blijkt hoe moeilijk men de politicus Beel kon plaatsen. Historicus Stevens heeft de formatiedagboeken van Beel bewerkt. Deze dagboeken beginnen met de formatie van het naoorlogse kabinet-Schermerhorn-Drees en eindigen bij de formatie van het kabinet-Den Uyl. In zijn typische taalgebruik beschrijft Beel de formatieperikelen en onthult ons zijn rol tijdens formaties, zijn relatie met de koningin en de naoorlogse politici. Zijn formatiedagboeken werpen een nieuw licht op de naoorlogse kabinetsformaties en vooral op de formatiepraktijk. L.J. Giebels, de biograaf van Beel, verleende medewerking aan de redactie van het boek. P.F. Maas tekende voor een slotbeschouwing die de politicus Beel in een ander daglicht plaatst en de ‘sfinx van Wassenaar’ uit zijn schaduw laat treden.

beel R.J.J. Stevens, L.J. Giebels, P.F. Maas (red.), De formatiedagboeken van Beel 1945-1973. Handboek voor formateurs (Nijmegen 1994)
282 p. geb. geïll.

Inhoudsopgave
Bestellen


Paleis Huis ten Bosch