Zoek in de site...

CPG

Herinneringen Veldkamp

Veldkamp geeft in deze memoires zijn persoonlijke impressie van het politieke bedrijf gedurende zijn vijftienjarige loopbaan als minister en staatssecretaris.
In 1952 vroeg Romme hem om staatssecretaris van Economische Zaken te worden bij minister Zijlstra. Veldkamps politieke ster rees, hoewel dit door sommigen met argusogen werd bekeken. De bekroning kwam in 1961 toen hij, tegen de zin van minister-president De Quay, de afgetreden Van Rooy opvolgde als minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Deze post bekleedde hij achtereenvolgens in de kabinetten-De Quay, -Marijnen, -Cals en -Zijlstra.
Veldkamp geeft een boeiend beeld van het politieke spel, dat zijn hoogtepunt bereikt tijdens formaties en crises. Zo speelde hij een belangrijke rol in de crisis rond de reclametelevisie, die leidde tot de val van het kabinet-Marijnen. Zijn naam is onverbrekelijk verbonden met de uitbreiding van het socialezekerheidstelsel in de jaren zestig, waarvan de invoering van de WAO door Veldkamp zelf werd gezien als de belangrijkste wet uit zijn politieke loopbaan. Kamerleden plaatsten hem in ‘de rij der groten voor wat de sociale verzekeringen betreft’. Het boek is gelardeerd met typeringen van personen die Veldkamps politieke pad kruisten.
Het oorspronkelijke manuscript van Veldkamp is door P.G.T.W. van Griensven en J.M.M.J. Clerx bewerkt.

Prof.dr. G.M.J. Veldkamp (bewerkt door P.G.T.W. van Griensven en J.M.M.J. Clerx), Herinneringen 1952-1967. Le carnaval des animaux politiques (‘s-Gravenhage 1993).
229 p., geb. geïll.

Inhoudsopgave
Bestellen

Gerard Veldkamp