Zoek in de site...

CPG

Politieke Opstellen 1986-1998

Verschillende artikelen die zijn verschenen in de Politieke Opstellen zijn integraal te downloaden (PDF-bestand). Klik hieronder voor de inhoudsopgaven van de verschillende Opstellen en vervolgens op de auteur bij het artikel naar keuze (wanneer de auteursnaam is onderstreept is een pdf-bestand beschikbaar).

Inhoudsopgave Politieke Opstellen 18 (1998)

Carla van Baalen, Ten geleide

Rutger Zwart, De receptie van de Colijn-biografie: onthulling versus verhulling

Koen Vossen, Een revuekoning in de ‘polletiek’: de politieke carrière van Henri ter Hall

Jan Ramakers, Regelen of gedogen? De Zondagswet van 1953 en de wijziging van de Begrafeniswet van 1955

Johan van Merriënboer, De moeizame start van de Consumentenbond link (doc, 95 kB)

Peter van der Heiden, ‘Wij varen in de mist.’ De formatie van het kabinet-Drees II (1952)

Peter van Griensven, De ‘minder aangename stemming’ ten aanzien van het kabinet-Drees III

Carla van Baalen, De politiek en de rechtsgelijkheid van vrouwen op het gebied van arbeid (1955)

Recensies

Bestellen

Inhoudsopgave Politieke Opstellen 17 (1997)

G.A.M. Beekelaar, Ten geleide

J.W.L. Brouwer, Beatrix versus Juliana of hoe het regerend staatshoofd het altijd beter doet dan zijn voorganger

P.G.T.W. van Griensven, Restauratie en vernieuwing in de Lage Landen na de Duitse bezetting. De ontwikkeling van de partijpolitieke verhoudingen en van de arbeidsverhoudingen in Nederland en België

J.J.M. Ramakers, Achterhoedegevecht om het budgetrecht. De laatste aanvaring tussen minister In ’t Veld en het parlement

P.B. van der Heiden, Eindelijk een doorbraak? De verkiezingen van 1952

Johan C.F.J. van Merriënboer (doc, 53 kB), Crisis op de perstribune, december 1954

Maartje H. Verweij, ‘Keerpunt’ in de Oost-Westverhouding? Het Nederlandse parlement en de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (1973-1975)

P.B. van der Heiden, Profiel van het CPG: van het kabinet-Schermerhorn-Drees tot en met het kabinet-Drees II

(Uitverkocht)

Inhoudsopgave Politieke Opstellen 15-16 (1995-1996)

J.M.M.J. Clerx, Ten geleide

Perikelen rond het dekolonisatieproces, presentatie Drees-Van Schaik band C

J.W.L. Brouwer (pdf, 93 kB), Idealen en ambities: Marinus van der Goes van Naters als bemiddelaar in de Saar-kwestie, 1952-1954

P.G.T.W. van Griensven, De strijd tegen het ‘geestelijk Niemandsland’. Werkloosheidsbestrijding na de bestedingsbeperking van 1951

P.B. van der Heiden (pdf, 173 kB), Volksgezondheid: particulier initiatief versus overheidsdirigisme (1948-1952)

R.J.J. Stevens (pdf, 213 kB), Een (buiten)parlementaire lobby: het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid 1946-1950

J.C.F.J. van Merriënboer (pdf, 249 kB), Het avontuur van Sicco Mansholt

Bestellen

Inhoudsopgave Politieke Opstellen 14 (1994)

P.F. Maas, Ten geleide

Aanbieding formatiedagboeken-Beel

M.M. de Bok (pdf, 135 kB), Politiek en journalistiek. Stekker en stopcontact?

J.W.L. Brouwer (pdf, 163 kB), ‘Men kan beter Amerika’s vijand zijn dan vriend.’ Nederland en het vredesverdrag met Japan, september 1951

J.M.M.J. Clerx (pdf, 151 kB), Beneluxsamenwerking in het slop (1948-1951)

P.G.T.W. van Griensven, Overheid versus Fokkerleiding. De overheid als grootaandeelhouder van Neerlands vliegtuigbouwer (1945-1953)

P.B. van der Heiden (pdf, 150 kB), Op weg naar onafhankelijkheid. De Interimregeling voor Suriname (1951)

J.C.F.J. van Merriënboer (pdf, 155 kB), Fractieleiders en redenaarstalent in 1950

J.J.M. Ramakers (pdf, 140 kB), Door ‘de ongunst der tijden’ gedwongen? De wijziging van de Wederopbouwwet: een nieuwe aanslag op gemeentelijke autonomie

R.J.J. Stevens (pdf, 170 kB), De lichte kabinetscrisis van mei 1950. Oud en het zelfbeschikkingsrecht voor de Indonesische minderheden

E.K. Wessel-Tuinstra (pdf, 134 kB), Het recht van initiatief in theorie en praktijk'

H.R. Wolf (pdf, 162 kB),Joekes et Suurhoff cunctatores. Vijftien jaar parlementair debat over de beroepskeuzevoorlichting, 1948-1962

Bestellen

Inhoudsopgave Politieke Opstellen 13 (1993)

P.F. Maas, Ten geleide

De bemoeienis van het parlement met het onderwijs, ramp of zegen? Presentatie Drees-Van Schaik band B

J.M.M.J. Clerx, P.G.T.W. van Griensven en R.J.J. Stevens, Van Lieftinck tot Ruding. Terugkeer naar een trendmatig begrotingsbeleid?

J.C.F.J. van Merriënboer (pdf, 168 kB), Duynstee contra Den Uyl c.s. anno 1950

J.W.L. Brouwer (pdf, 176 kB), Wie dan leeft, wie dan zorgt? De Defensiecommissie en het nieuwe defensiebeleid, 1951-1952

J.M.M.J. Clerx (pdf, 163 kB) , het staatssecretariaat

P.G.T.W. van Griensven (pdf, 203 kB), Allemaal een stapje terug. Over de besluitvorming rond de bestedingsbeperking van 1951

P.B. van der Heiden (pdf, 154 kB), De moeizame introductie van de ‘beeldradio’ (1951)

J.J.M. Ramakers (pdf, 178 kB), ‘Je geld of geen woning!’ De woningbouwcrisis van 1951-1952

R.J.J. Stevens (pdf, 159 kB), Götzen, een moderne ‘visitateur-generaal der Indische en Nederlandse negotiën’

Bestellen

Inhoudsopgave Politieke Opstellen 11-12 (1991-1992)

P.F. Maas, Ten geleide

Het nut van parlementaire geschiedenis. Presentatie Drees-Van Schaik band A

J.W.L. Brouwer en R.J.J. Stevens (pdf, 99 kB) , Aspecten van de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1962. Verslag van een symposium

J.W.L. Brouwer (pdf, 218 kB), Tussen droom en daad. Parlement en Europese integratie, 1948-1950

J.M.M.J. Clerx (pdf, 164 kB), Financiële verhouding tussen Nederland en Indonesië opnieuw bezien (1945-1967)

P.G.T.W. van Griensven (pdf, 239 kB),  Zoeken naar de quadratuur van een cirkel. Discussies over een kinderbijslagverzekering voor zelfstandigen

P.B. van der Heiden (pdf, 167 kB), De onderwijsnota-Rutten (1951) en de grote parlementaire stilte

J.C.F.J. van Merriënboer (pdf, 258 kB), Stressen tot het kerstreces. De Tweede Kamer als werkplek in de periode-Drees-Van Schaik (1948-1951)

-Bijlage stressen tot het kerstreces (pdf, 98 kB)


R.J.J. Stevens (pdf, 188 kB), Manipulatie van informatie? De rol van de Nederlandse militaire inlichtingendienst in Indonesië ten tijde van het Nederlands-Indisch conflict 1945-1949

Inhoudsopgave Politieke Opstellen 10 (1990)

P.F. Maas, Ten geleide

P.F. Maas, Taak en toekomst van het CPG

M.D. Bogaarts (pdf, 215 kB), Lieftinck en de druk op de Indische ketel 1946-1947

J.W.L. Brouwer (pdf, 213 kB), Om de doelmatigheid van de defensie-uitgaven, 1948-1951

J.M.M.J. Clerx (pdf, 174 kB), De afschaffing van de ondernemingsbelasting

P.G.T.W. van Griensven, Parlement en geleide loonvorming; het debat rond de Joekes-gulden

J.J.M. Ramakers (pdf, 156 kB), Wederopbouw en volkshuisvesting: de prioriteiten in het beleid ‘48-‘51

Bestellen

Inhoudsopgave Politieke Opstellen 9 (1989)

P.F. Maas, Ten geleide

C.C. van Baalen (pdf, 165 kB), Gods water over Gods akker. Het parlement en de watersnoodramp (1948-1953)

J.W.L. Brouwer (pdf, 225 kB), ‘De stem van de marine in de ministerraad.’ Schout-bij-nacht H.C.W. Moorman als staatssecretaris van Marine in het kabinet Drees-Van Schaik, 1949-1951

J.M.M.J. Clerx (pdf, 210 kB), Het begrotingsbeleid van Lieftinck

J.E.C.M. van Oerle (pdf, 155 kB), Nieuw-Guinea van kwestieus tot kwestie – augustus 1948 tot augustus 1949 –

J.J.M. Ramakers (pdf, 144 kB), Volkshuisvesting tussen overheidsdirigisme en particuliere initiatief. De discussie over het eigen-woning-bezit, particuliere en woningwetbouw in de jaren 1948-1951

Bestellen

Inhoudsopgave Politieke Opstellen 8 (1988)

P.F. Maas, Ten geleide

C.C. van Baalen (pdf, 186 kB), Binnenschippers onder de paraplu van de overheid

P.P.T. Bovend’Eert, Vernieuwing van het gevangeniswezen (1945-1952)

J.W.L. Brouwer (pdf, 196 kB), De PvdA en de militaire taakverdeling in Westerse Unie en Navo, 1948-1951

J.M.M.J. Clerx (pdf, 242 kB), Middenstandsbeleid, realiteit of leuze

J.J.M. Ramakers (pdf, 182 kB), ‘Alsof we landlopers waren…’. De problemen rond de Wet Huisvesting Gerepatrieerden 1950

Inhoudsopgave Politieke opstellen 7 (1987)

Prof. dr. P.F. Maas, Ten geleide

Mw Dr. C.C. van Baalen (pdf, 153 kB), De K.L.M. als paradepaardje van een verarmd Nederland (1948-1950)

Drs. M.D. Bogaarts (pdf, 174 kB), De commissies voor defensieaangelegenheden, 1910/1922-1975: staatscommissies of Kamercommissies?

Mr. P.P.T. Bovend’Eert (pdf, 142 kB), Het verenigingsverbod voor ambtenaren van 1951

Dr. J.M.M.J. Clerx (pdf, 141 kB), De Kamers van Koophandel en Fabrieken: van slaapkamers via rustkamers naar werkkamers

Mr. J.H.Th.M. Cuppen (pdf, 149 kB), De positie van de D.U.W.-arbeider in de Werkloosheidswet

Drs. J.J.M. Ramakers, (pdf, 144 kB)Twee onder één kap. De huurprijs- en huurbeschermingsregeling in de Huurwet 1950

Inhoudsopgave Politieke opstellen 6 (1986)

Dr. P.F. Maas, Ten geleide

Dr J.M.H.J. Hemels (pdf, 104 kB), Grensverkenningen tussen pers en politiek tijdens de rooms-rode coalitie

Mr. P.P.T. Bovend’Eert, De binnenlandse Veiligheidsdienst in opspraak

Drs. J.E.C.M. van Oerle (pdf, 201 kB), De weg naar Madiun. P.K.I. en C.P.N. tussen twee opstanden, 1927-1948

Drs. A.M.E. Loven-Van Esser, Tegen wil en dank? De houding van regering en Staten-Generaal tegenover de oprichting van de Raad van Europa in 1949

Mr. J.H.Th.M. Cuppen (pdf, 94 kB), J.R.M. van den Brink: wetenschapper, politicus en bankier

Dr. J.M.M.J. Clerx (pdf, 117 kB), De economische politiek van minister Van den Brink

Drs. M.D. Bogaarts, Wat Mansholt werd ontzegd in 1947 en wat in 1981 in meerderheid werd aanvaard. De parlementaire bemoeienis met de politieke adviseur of secretaris van de minister na 1945