Zoek in de site...

Een sprong in het duister

Anne Bos, Ron de Jong en Jasper Loots, Een sprong in het duister. De overgang van het absolute meerderheidsstelsel naar het stelsel van evenredige vertegenwoordiging in 1918. Een onderzoek naar de beweegredenen voor de invoering van de evenredige vertegenwoordiging, de effecten op de verkiezingscampagnes en de discussie over verdere hervormingen na 1918 (Nijmegen en Den Haag 2005: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Download (PDF) (pdf, 281 kB)


Een sprong in het duister