Zoek in de site...

Samenwerkingen

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) is één van de vijf initiatiefnemers van het Montesquieu Instituut, is aangesloten bij de Research School Political History, participeert in de Hotspot Sustainable Democracy en was het de medeoprichter van het European Information and Research Network on Parliamentary History (EuParl.net).

Montesquieu Instituut

Het CPG is één van de vijf initiatiefnemers van het Montesquieu Instituut, dat zich sinds 2007 sterk maakt voor de bestudering van de naoorlogse parlementaire geschiedenis en constitutionele ontwikkeling van en in Europa. CPG-medewerkers werken mee aan diverse publicaties zoals bundels en de maandelijkse nieuwsbrief De Hofvijver.

Sinds 2008 is het instituut gestart met wetenschappelijk onderzoek, permanente leertrajecten, symposia en seminars, opfriscursussen en kennisuitwisselingsprogramma's. Het is een multifunctioneel centrum voor vergelijkend onderzoek, onderwijs, dialoog en debat. Het staat ten dienste van studenten en specifieke doelgroepen, zoals parlementariërs en andere politici, ambtenaren, docenten, journalisten, bestuurders en belangenbehartigers.

Het instituut werkt samen met andere wetenschappelijke instellingen in Europa aan onderzoek en onderwijs in de parlementaire geschiedenis, de politieke cultuur en de politieke verhoudingen en ontwikkelingen in de EU-lidstaten én de Europese Unie. Het is een ontmoetingsplaats voor onderzoekers uit heel Europa. Het Montesquieu Instituut is een initiatief van:

Research School Political History

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis is ook aangesloten bij de Research School Political History, het onderzoeksnetwerk van politiek historici in Nederland en Vlaanderen. Het netwerk is gericht op het bevorderen van de kwaliteit van onderzoek en (inter)nationale samenwerking.

Hotspot Sustainable Democracy

De Hotspot Sustainable Democracy is een interdisciplinair initiatief waarin onderzoekers samenkomen die zich binnen de Radboud Universiteit bezighouden met het thema Democratie. In maandelijkse seminars en lezingen wordt kennis uitgewisseld en samenwerking bevorderd om zo tot nieuwe inzichten te komen. De participerende disciplines zijn Politieke Wetenschappen, Bestuurswetenschappen, Geschiedenis, Politieke Filosofie, Economie, Sociologie, Rechten, Sociale Geografie en Planologie en Milieuwetenschappen.

EuParl.net

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis heeft ook een voortrekkersrol bij het oprichten van het European Information and Research Network on Parliamentary History (EuParl.net). Het in 2007 opgerichte onderzoeksnetwerk heeft een samenwerkingsverband van Europese onderzoeksgroepen- en instellingen die zich bezighouden met parlementaire geschiedenis. EuParl.net wordt gevormd door meerdere partners uit zeventien EU-lidstaten en heeft als doel de onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling binnen Europa te bevorderen door het organiseren van internationale congressen en het opzetten van parlementair-vergelijkende onderzoeksprojecten.

EuParl.net_CPG